SIA \”Gulbenes nami\” 2021.gada 13.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/2 \”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika\”.

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu

Informācija par ūdenssaimniecības tarifu

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top