SIA “Gulbenes nami” informē, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.6-12/76976 Sabiedrības juridiskā adrese ir mainīta no Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads uz Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes  novads, LV–4401.

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top