Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu efektivitāte daudzīvokļu dzīvojās mājās.

SIA “Gulbenes nami” ir veikuši pētījumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu efektivitāti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. SIA “Gulbenes nami” veica salīdzinājumu starp divām līdzīgām dzīvojamām mājām adresē Pamatu ielā 2 un Pamatu ielā 10, Gulbenē.  Dzīvojamajās mājās ir vienāds dzīvokļu skaits (24 dzīvokļi) un tās ir 318.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

SIA “Gulbenes nami” 2020.gada 6.maijā realizēja Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Pamatu ielā 10, Gulbenē” Nr. DME 0000148. Energoefektivitātes pasākumos ietilpa fasādes siltināšana ar minerālvati un plāksnēm, šīfera demontāža, jaunā jumta seguma montāža, cokola siltināšana, logu un durvju aiļu siltināšana, bēniņu siltināšana, balkonu remontdarbi un citi būvdarbi. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 185 095,90 euro, no kurām ES atbalsta/granta apmērs 92 547,95 euro. Projekta īstenošanas rezultātā kredīta maksājums mēnesī sastāda 1,17 euro  par 1m². Kredīta termiņš ir 10 gadi.

SIA “Gulbenes nami” piedāvāta iepazīties ar 2020./2021.gada apkures salīdzinājumu abām mājām, kur var redzēt, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu rezultātā apkures vidējās samazinājums sezonā ir nepilni 49%.

\"\"
\"\"

SIA “Gulbenes nami” piedāvā arī iepazīties ar 2020./2021.gada apkures salīdzinājumu nerenovētā mājā (Pamatu iela 2, Gulbene) un renovētā mājā ar kredīta maksājumu (Pamatu iela 10, Gulbene). Energoefektivitātes paaugstināšanas rezultātā vidējais ieguldījums renovētā mājā ir nepilni 33%. Pētījums liecina, ka apkures sezonā piemaksājot 33% ir iespēja dzīvot sakoptā daudzdzīvokļu mājā.

\"\"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pamatu 10 fotofiksācijas pirms un pēc ēkas renovācijas

\"\"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pamatu 2 un Pamatu 10 fotofiksācijas

\"\"

SIA “Gulbenes nami” aicina iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties savu daudzdzīvokļu māju atjaunošanā un pieguļošo teritoriju sakopšanā.

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top