SIA “Gulbenes nami” informē, ka no 2021.gada 1.septembra pieteikumus būs iespējams nosūtīt WhatsApp aplikācijā uz telefona numuru 27333162. Pieteikumu iespējams nosūtīt darba dienās darba laikā, norādot vārdu, uzvārdu, telefona numuru saziņai un nepieciešamo pakalpojumu.

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top