SIA “Gulbenes nami” skaitītāju rādījumus ir jānodod katru mēnesi no 25. līdz 27. datumam.

Reģistrācijas saite piekļūšanai Bill.me vietnē katram tiek nosūtīta uz iesniegto e-pastu.

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top