Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 11”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000811)” .

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 16.jūnijs – 2022.gada 8.marts

Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar būvprojektu.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”

Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS

Projekta kopējās izmaksas: 188 089,74 euro no kurām ES atbalsta/granta apmērs 89 602,23 euro bez PVN

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.

SIA “Gulbenes nami” un  “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS 2021.gada 15.jūnijā ir parakstījuši  Finansiālā atbalsta līgumu par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 11”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā Nr. DME 0000811” īstenošanu.

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Ēkas pārbūve Stāķos Nr.11, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, ģimeniskas vides pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai”, identifikācijas numurs GNP 2020/68/ERAF. 2021.gada 16.jūnijā tika noslēgts iepirkuma līgums ar  uzņēmumu SIA “Rufs”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103027283, par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvdarbu kopumu. Līgumcena par minētajiem darbiem sastāda 172 091,11 euro. Noslēdzies ir arī iepirkums par projekta būvuzraudzību, kur plānotā līgumcena ir 3 025,00 euro. Līgums par būvuzraudzību noslēgts 2021.gada 16.jūnijā ar SIA ”RS Būvnieks”,vienotais reģistrācijas Nr.43603030500. Energoefektivitātes pasākumu būvdarbu pabeigšana plānota 266 dienu laikā no SIA “Rufs” līguma parakstīšanas brīža.  Projekta ietvaros paredzētas arī autoruzraudzības un projektu vadības izmaksas, kuras sastāda 4 088,35 euro. Plānotajos būvdarbos ietilpst demontāžas, sienu konstrukcijas, jumta, grīdu konstrukcijas, logu un durvju ierīkošanas darbi, kā arī plānota centrālā apkure un ventilācijas sistēma.

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

\"\"

Scroll to Top