Siltumapgādes pakalpojuma maksa 2018/2019 gada apkures sezonai – PAPILDINĀTS

Pamatojoties uz 2018.gada 27.augusta Gulbenes novada domes sēdes protokolu Nr.19 47.§ “Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasts Stāķu un Šķieneru ciemos SIA “Gulbenes nami”  informē, ka ar 2018.gada 1.oktobri stājas spēkā apstiprinātais sniegto pakalpojumu cenrādis:

Nr.

p.k.

Pakalpojumu veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksa Gulbenes novada Stradu pagasts Stāķu ciemā:
1.1. Fiziskām personām MWh 63.26 7.59* 70.85
1.2. Juridiskām personām MWh 63.26 13.28 76.54
2. Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksa Gulbenes novada Stradu pagasts Šķieneru ciemā:
2.1. Fiziskām personām MWh 63.26 7.59* 70.85
2.2. Juridiskām personām MWh 63.26 13.28 76.54

Piezīmes: *Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.

Siltumapgādes pakalpojuma maksa 2018/2019 apkures sezonai Stradu pagata Stāķu ciemā un Šķieneru ciemā

Scroll to Top