Par nepatiesu ziņu izplatīšanu!

SIA “Gulbenes nami” informē, ka ir saņēmusi vairākas nepatiesas ziņas no Stāķu iedzīvotājiem, ka SIA “Gulbenes nami” nenodrošina pienācīgu siltuma temperatūru uz viņu mājām. Uzņēmums lūdz skatīties zemāk pieejamo tabulu, kurā ir atspoguļota vidējā āra gaisa temperatūra un pienākošā siltuma temperatūra uz katru dzīvojamo māju un pirmsskolas izglītības iestādi. No šīs tabulas var secināt, ka SIA “Gulbenes nami” izpilda savas līguma saistības pret klientiem.

Turpmāk uzņēmums lūdz neizplatīt nepatiesu informāciju un ja ir kādas problēmas ar piegādāto siltumu vai ja kāda māja vēlas detalizētāku informāciju par piegādāto siltumu lūdz informēt uzņēmumu atsevišķi pa e-pastu: info@gulbenesnami.lv, tālr. 68627722 vai sūtot ziņu izmantojot WhatsApp lietotni 27333162, uz katru pieteikumu reaģēsim un atbildēsim.

Uz sadarbību vērsts uzņēmums.

 

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722


Scroll to Top