Ņemot vērā šī brīža Eiropas enerģētisko krīzi un elektroenerģijas cenu pieaugumu, strauji pieaug siltumenerģijas tarifi. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) mājas lapā www.sprk.gov.lv publicēto informāciju, siltumenerģijas tarifu pieaugums Latvijā ir vērojams kopš 2021. gada sākuma.

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) atgādina, ka salīdzinājumā ar 2020./2021. gada apkures sezonu 2021./2022. gada apkures tarifs tika samazināts par 4,25% jeb 2,55 EUR (bez PVN). Attēlā (zemāk ar sarkanu līniju) ir attēlota 2021./2022.gada Gulbenes novada domes apstiprinātā maksa (59,92 EUR bez PVN) par siltumenerģiju Šķieneru un Stāķu ciemos salīdzinājumā ar SPRK apstiprinātajiem siltumenerģijas tarifiem. Sabiedrība informē, ka nākošgad netiek paredzēts siltumenerģijas maksas paaugstinājums, ja cenu pieaugumu neietekmēs neparedzēti ārējie apstākļi, kas var paaugstināt ražošanas izmaksas par vairāk nekā 10%.

Sabiedrība vienlaicīgi atgādina, ka energoresursu taupīšana kļūs arvien aktuālāka un aicina īpaši pievērst uzmanībuiespējām mazināt nelietderīgu siltuma patēriņu un siltuma zudumu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās (realizējot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus).

 SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

\"\"
Scroll to Top