SIA “Pilsētvides serviss” informē!

SIA Pilsētvides serviss saviem klientiem vēlas atgādināt par sadzīves atkritumu Līguma punktiem, kuri attiecas par papildus apjomu pie konteineriem vai par neatteiktiem, neizstumtiem, nepieejamiem, aizslēgtiem sadzīves atkritumu konteineriem noteiktajās grafika izvešanas dienās.

Konteineriem ir jābūt pieejamiem no plkst.8:00 (atslēgti, izstumti no privātmāju pagalmiem tuvāk pašvaldības vai valsts ceļiem). Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās, kas kalendārā ir atzīmētas ar sarkanu krāsu. Atgādinām, ka klientiem obligāti ir jāatsaka atkritumu izvešana pēc līgumā noteiktā grafika  (ja izvešana nav nepieciešama), informējot uzņēmumu vismaz vienu darba dienu iepriekš līdz plkst.13:00.

Klientiem (fiziskas personas, juridiskas personas, daudzdzīvokļu mājas), sākot ar š.g.1.februāri aicinām ļoti rūpīgi sekot līdzi saviem atkritumu izvešanas grafikiem. Ja specializētā transportlīdzekļa ekipāža, vadoties pēc konkrētā klienta līgumā noteikā grafika, neiztukšos konteineru (nav atteikta izvešana, daudzdzīvokļu māju pagalmos traucē priekšā novietoti tr.līdzekļi, privātmājām nav izstumts konteiners un nav arī atteikta izvešana, iesaluši atkritumi utml.), tad klientam tiks izrakstīts rēķins kā par izvestu konteineru. Ja pie konteinera vai uz tā, vai blakus ir novietoti atkritumu maisi, tad par to tiek un arī turpmāk tiks aprēķināta papildus maksa. Šādos gadījumos tiek un arī tupmāk tiks veikta fotofiksāža.

https://www.visidati.lv/aptauja/1953242826/

SIA Pilsētvides serviss

gulbene@pilsetvide.lv

balvi@pilsetvide.lv

aluksne@pilsetvide.lv

Scroll to Top