SIA \”Pilsētvides serviss\” informē par bioloģiski noārdāmu atkritumu (BNA) dalītu vākšana!

Pilsētvides serviss 25.05.2022.

Sākot ar 2021.gada 1. janvāri SIA Pilsētvides Serviss saviem klientiem Gulbenes novadā sāka piedāvāt bioloģiski noārdāmu atkritumu (BNA) dalītu vākšanu. Līdz šim brīdim intereses par šo atkritumu nodošanu nebija. Šogad pavasarī jautājums ir aktualizējies. Ir vērojama iedzīvotāju ieinteresētība bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītai vākšanai.

Uzņēmums aicina veidot kompostu savu privātmāju pagalmos, kas samazina cieto sadzīves atkritumu daudzumu nonākšanu atkritumu poligonos, turklāt sagatavotais komposts ir lielisks dabiskais mēslojums zemei.

Bioloģiskie atkritumi ir dabīgas izcelsmes atkritumi, kas viegli sadalās dabā – ēdienu atlikumi, zaļie atkritumi, slapjš, netīrs iepakojuma papīrs. Mājsaimniecības sadzīves atkritumu sastāvā nonāk ap 40 % bioloģiski noārdāmu atkritumu, kuri ir derīgi tehniskā komposta veidošanai, biogāzes ražošanai vai mehāniski -bioloģiskajai pārstrādei. Tādēļ šo atkritumu dalīta vākšana ir nozīmīga vides ilgtspējas uzlabošanai.

Ar laiku bioloģisko atkritumu dalīta vākšana būs obligāta arī tiem privātmāju un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri neveidos kompostu. To nosaka Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam. Dalībvalstīm jānodrošina, lai 2035.gadā atkritumu poligonos tiktu apglabāti tikai 10% no radītajiem sadzīves atkritumiem. Šis plāns nosaka, ka Direktīva 2018/850/ES paredz, ka dalībvalstīm līdz 2023. gada 31. decembrim jānodrošina BNA atdalīšana un pārstrāde rašanās vietā, vai dalīta savākšana, nodrošinot, ka BNA nav sajaukti ar citiem atkritumu veidiem, kam nav BNA līdzīgas bioloģiskās noārdīšanās un kompostēšanās īpašības. Tādējādi, piemēram, iepakojums, kas ir reģenerējams kompostējot un bioloģiskās noārdīšanās procesā, varētu tikt savākts kopā ar BNA.  

Bioloģiski noārdāmi atkritumi ir:

 • ēdienu atlikumi (bez iepakojuma), piemēram, augļi, dārzeņi, olu čaumalas, termiski apstrādāti dzīvnieku izcelsmes pārtikas atkritumi, u.c. līdzīgi atkritumi;
 • kafijas un tējas biezumi (bez iepakojuma);
 • zaļie atkritumi, piemēram, novītuši ziedi, zāle, lapas, sīki zari (līdz 5 cm garumā un 1cm diametrā, garākos zarus salaužot), augu saknes u.c. līdzīgi atkritumi;
 • slapji vai netīri papīra iepakojumi.


Bioloģiski noārdāmajos atkritumos NEDRĪKST mest:

 • piena produktus;
 • šķidru ēdienu atliekas;
 • eļļas un citus šķidrumus;
 • termiski neapstrādātus un uzturā nelietojamus dzīvnieku un zivju produktus, kaulus un to pārpalikumus;
 • beigtus dzīvniekus un putnus;
 • vienreizlietojamos papīra traukus;
 • žurnālus un avīzes;
 • dzērienu iepakojumus, t.sk., tetrapakas;
 • mājdzīvnieku pakaišus;
 • bioloģiskās autiņbiksītes un citas higiēnas lietas;
 • bioplastmasu;
 • cigarešu izsmēķus;
 • medikamentus;
 • sadzīves atkritumus un cita veida šķirojamos un bīstamos atkritumus.

Kārtība kāda tiks organizēta BNA izvešana. Klienti aicināti rakstīt epastu gulbene@pilsetvide.lv vai zvanīt uz Gulbenes Klientu centru pa tālr.25749599, nosaukt vārdu, uzvārdu, personas kodu, precīzu adresi un telefona numuru un vienoties par BNA izvešanas datumu. Tiks izrakstīts un uz epastu nosūtīts priekšapmaksas rēķins par marķētu Pilsētvides serviss maisu iegādi. Pēc rēķina apmaksas maisu vai maisus varēs saņemt Pilsētvides serviss Klientu centrā, Brīvības ielā 87c, Gulbenē. Viena maisa tilpums 120litri, izmēri 1mx0.5m, pieļaujamais atkritumu svars 20kg. Viena šāda maisa cena ir EUR3,33 ar PVN.

Ja klientam ir plānots, ka BNA atkritumos tiks liktas ne tikai lapas, nopļautā zāle un zariņi, bet arī pārējie bioloģiski noārdāmo atkritumu veidi, tad uzņēmums piedāvās novietot konkrētā adresē konteineru ar tilpumu 120l. Šajā gadījumā gan jāņem vērā, ka konteinera izvešanai būs jānotiek regulāri kā noteikts MK noteikumos nr.788: bioloģiski noārdāmos atkritumus, izņemot dārzu un parku atkritumus, izved atbilstoši līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts starp atkritumu radītāju un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuru normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā izvēlējusies pašvaldība, noteiktajam atkritumu izvešanas biežumam, taču tas nedrīkst būt mazāks par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.

Vasaras periodā (maijs-septembris) vismaz vienu reizi 72 stundās, jeb vienu reizi 3dienās. Ziemas periodā (oktobris-aprīlis) tas var notikt retāk. BNA konteinerā atkritumi ir jāizmet neiepakoti. Par katru šādu izvešanas reizi, ja arī konteiners nebūs pilns, tiks aprēķināta pilna maksa. Jāņem vērā, ka aukstajā laikā šāda tipa atkritumi mēdz iesalt un iztukšošanas brīdī var tikt bojāts konteiners. Kā arī par šādā reizē iesalušiem atkritumiem nāksies maksāt pilnu cenu, līdzīgi kā situācijās ar iesalušiem sadzīves atkritumiem.

Lai pieteiktu bioloģiski noārdāmu atkritumu tvertnes uzstādīšanu un izvešanu Pilsētvides Serviss SIA aicina sazināties ar klientu apkalpošanas centru Gulbenē, rakstot e-pastu uz gulbene@pilsetvide.lv vai zvanot uz tālruni nr.25749599.

Klienti, kuriem ir spēkā esošs Sadzīves atkritumu līgums (CSA) ar SIA Pilsētvides serviss, paši saviem spēkiem varēs vest savos maisos sapakotus bioloģiski noārdāmos atkritumus (tikai lapas, zāle, mazie zari) un tos paši izbērt speciālos konteineros Eko laukum,ā Gulbenē, 1.Maija ielā 6. Tālr.22015456, iepriekš obligāti piesakot vizīti. Tarifs šādu atkritumu nodošanai ir EUR27,70 par 1m3.   Pēc tam  klientam tiks izrakstīts rēķins par nodoto apjomu.

Lielos zarus, krūmus, kokus, kas NAV bioloģiski noārdāmi atkritumi, SIA Pilsētvides serviss klienti paši saviem spēkiem varēs nogādāt Eko laukumā. Uz vietas tiks noteikts apjoms. Tarifs EUR27,70 par 1m3. Pēc tam par šo nodoto apjomu tiks izrakstīts rēķins.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas dienas Gulbenes pilsētā (tikai pēc pieteikuma) ir noteiktas katra mēneša 2. un 4.ceturtdienā.

Papildus informāciju var iegūt rakstotgulbene@pilsetvide.lv vai zvanot uz Gulbenes Klientu centru pa tālr.25749599.

Scroll to Top