SIA \”Gulbenes nami\” maina nosaukumu!

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2022.gada 15.jūnija lēmumu Nr.6-12/53658 Sabiedrības juridiskais nosaukums ir mainīts no SIA “Gulbenes nami” uz SIA “Gulbenes Energo Serviss”.

Sabiedrība uzskata, ka ar identitātes maiņu uzņēmums turpinās attīstīties un veidos jaunu pozitīvu tēlu sabiedrībā, kā arī turpinās kvalitatīvi sniegt pakalapojumus Gulbenes novada iedzīvotājiem.

Lai Sabiedrības vizuālā identitāte sevī iekļautu visus Sabiedrības darbības veidus, uzņēmumam atbilstošāks būtu šāds nosaukums – SIA “Gulbenes Energo Serviss”. Sabiedrības jaunais nosaukumu ietver sevī šādu skaidrojumu: GULBENES – uzņēmuma piederību Gulbenes novada pašvaldībai; ENERGO –  atspoguļo enerģijas (piemēram, siltuma, ūdens, zaļo domāšanu pakalpojumu sniegšanā) nodrošināšanu, SERVISS – attiecināms uz nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma klāsta pieejamību klientiem.

Attēls

\"\"

Sabiedrība ir uzņēmums, kurš ir vērsts uz attīstību un logo (Attēls) tika veidots ar mūsdienīgu un modernu pieeju, elementi savstarpēji saistīti un grafiskā attēla dizains ir plūstošs. Logo veidots taisnstūra formā. Attēloti burti G/E/S, kuri simbolzēt Sabiedrības jaunā nosaukuma saīsinājumu no jaunā nosaukuma vārdu pirmajiem burtiem un krāsu izvēle tika balstīta uz uzņēmuma pamatpakalpojuma atslēgas vārdiem:zilā krāsa simbolizē ūdeni, dzeltenā krāsa – siltumu un zaļā krāsa – energoefektivitāti.

SIA “Gulbenes Energo Serviss ” administrācija

Scroll to Top