SIA \”Gulbenes nami\” informē par rēķinu saņemšanu

SIA “Gulbenes nami” informē, ka sākot no 2018.gada 25.maija, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un līdz ar to tiek atcelta Direktīva 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Ievērojot iepriekš minēto, SIA “Gulbenes nami” ir jānodrošina fizisko personu datu aizsardzība, līdz ar to SIA “Gulbenes nami” no 2018.gada 1.jūnija rēķinu saņemšanu papīra veidā pastkastē vai pa pastu uz citu norādīto adresi nodrošinās par samaksu 0,70 EUR, tajā skaitā PVN. Šī summa tiks atsevišķi atšifrēta rēķinā.

 

SIA “Gulbenes nami” informē, ka bez maksas rēķinus var saņemt trīs veidos:

  1. elektroniski – dzīvokļa īpašniekam iespējams pieteikt, nosūtot uz e-pastu info@gulbenesnami.lv šādu informāciju: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, uz kuru klients vēlas saņemt rēķinus, tālruņa numurs;
  2. saņemt personīgi – ierodoties SIA “Gulbenes nami” birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē klientu pieņemšanas laikos pēc mēneša 10.datuma;
  3. reģistrējoties SIA “Gulbenes nami” mājaslapā, kā WEB NAMS lietotājs.

Cerot uz sapratni SIA “Gulbenes nami” administrācija. Jautājumu gadījumā zvaniet uz SIA “Gulbenes nami” informatīvo tālruni 64473457.

Scroll to Top