SIA “Gulbenes Energo Serviss” konstatēs sadzīves kanalizācijas tīklos novadītos lietus notekūdeņus.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka sākot ar 11.jūliju Gulbenes pilsētas un novada teritorijā tiks apsekoti sadzīves kanalizācijas tīkli ar mērķi konstatēt sadzīves kanalizācijas tīklos novadītos lietus notekūdeņus.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 79.punktu, ja pakalpojuma lietotājs centrālajā kanalizācijas sistēmā novada lietus notekūdeņus no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un notekūdeņu apjomu  (m3 gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.

Centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmais lietus notekūdeņu daudzums tiek rēķināts izmantojot Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” iekļauto formulu:

Wgada 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7, kur:

Wgada – lietus un atkušņu ūdeņu daudzums gadā;

Hgada – 765 mm nokrišņu slānis saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 21.septembra noteikumu Nr.432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 \”Būvklimatoloģija\””;

Ψ – notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas seguma tipam, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”;

F – noteikta seguma veida virsmas noteces platība no kopējās teritorijas platības (ha);

0,7 – notekas papildkoeficients, ņemot vērā sniega tīrīšanu un daļējo izvešanu, kā arī citus zudumus aprēķinot kopējo gada apjomu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “Gulbenes Energo Serviss” aicina iedzīvotājus reģistrēt sadzīves kanalizācijas tīklos novadītos lietus notekūdeņus SIA “Gulbenes Energo Serviss”, kā arī sakārtot savas saistības ar pakalpojuma sniedzēju.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija

e-pasts: info@geserviss.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top