Realizēts projekts!

SIA “Gulbenes Enegro Serviss” kopā ar Gulbenes novada pašvaldību sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta pasākuma specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 13.1.3. “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” ceturtā projekta iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācija ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās” realizējamā projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros” īstenošanu veica Rūpnieku un Dzērves ielu pārbūvi Šķieneros, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, kuras rezultātā tika veikti:

  • ūdensapgādes tīklu izbūve (708 m garumā);
  • sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve (218 m garumā);
  • siltumapgādes tīklu izbūve (77,8 m garumā).

2022.gada 20.oktobrī norisinājās minētā objekta atklāšana.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija

e-pasts: info@geserviss.lv Tālrunis: 68627722

Scroll to Top