Paziņojums par tarifa projektu!

SIA ”Gulbenes Energo Serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 2023.gada 5.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošaistarifs (bez PVN)Piedāvātais tarifs (bez PVN)Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojums Gulbenes novada teritorijā1.371,45+5.8%
Kanalizācijas pakalpojums Gulbenes novada teritorijā1.922.10+9.4%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2024.gada 1. martā. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas, galvenokārt, ar elektroenerģijas un materiālu izmaksu palielināšanos, līdz ar to, spēkā esošais tarifs nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var SIA “Gulbenes Energo Serviss” birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku ar  biroja administratori, tālr. 68627722 vai elektroniskā pasta adrese: info@geserviss.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Gulbenes Energo Serviss” birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē vai nosūtot elektroniskā pasta adresē: info@geserviss.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Scroll to Top