PAZIŅOJUMS par 2018.gada 18.decembrī plānoto sapulci Stāķos

Ņemot vērā to, ka 2018.gada 18.decembrī Stāķu PII ir bērnu Ziemassvētku eglīte,

sapulce Stāķu pamatskolā par ES Kohēzijas fonda projektiem Stāķos un Šķieneros

2018.gada 18.decembrī no plkst. 18:00 tiek PĀRCELTA uz plkst.19:00!

 

Cerot uz sadarbību un sapratni

SIA “Gulbenes nami”

Scroll to Top