Vakances

Attīstot savu darbību, aicinām pievienoties mūsu komandai profesionālu un iniciatīvas bagātu kolēģi amatā

GRĀMATVEDIS

(Profesiju klasifikatora kods 3313 01)

Pamatpienākumi:

 • Grāmatvedības datu uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, apstrāde un kontrole;
 • Debitoru rēķinu sagatavošana to aprites organizēšana, apstrāde un kontrole, atgādinājumi un salīdzināšanas aktu sagatavošana;
 • Dalība ikmēneša un finanšu gada slēgšanā;
 • Citu grāmatveža ikdienas pienākumu veikšana atbilstoši dotajiem darba uzdevumiem;
 • Piedalīties inventarizācijās, kontrolēt saimniecisko darījumu grāmatošanas pareizību, dokumentu apgrozības kārtību;
 • Izvērtēt debitoru parādus un veikt šaubīgo debitoru noteikšanu;
 • Piedalīties UIN deklarācijas sagatavošanā;
 • Dzīvojamo māju ieņēmumu un izdevumu precīza uzskaite, ikmēneša atskaites par ieņēmumiem un izdevumiem sagatavošana;
 • Sagatavot un iesniegt CSP statistikas atskaites;
 • Apstrādāt un ievadīt grāmatvedības sistēmā ienākošos pavadzīmes, darbs ar noliktavas dokumentiem, atskaites veidošana.

 

Prasības kandidātam:

 • Iesākta vai pabeigta augstākā izglītība finanšu/grāmatvedības jomā;
 • Analītiska domāšana, pašdisciplīna, neatlaidība;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasme strādāt dinamiskos apstākļos un ievērot termiņus;
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības programmu Horizon tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Mēs piedāvājam:

 • Aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
 • Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • Labus darba apstākļus un profesionālu, draudzīgu kolektīvu;
 • Stabilu, konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Darba samaksu no 1200.00 EUR (bruto).

 

CV ar norādi “Grāmatvedis” lūdzam sūtīt līdz 2023.gada 30.septembrim uz e-pastu info@geserviss.lv vai iesniegt personīgi uzņēmuma birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē.

Lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītiem pretendentiem!

Ja pretendents nesaņem atbildi līdz 2023.gada 5.oktobrim, tas nozīmē, ka 1.atlases kārta nav izturēta.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (27.04.2016.) Vispārīgo datu aizsardzības regulu SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Gulbenes Energo Serviss”, reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa ielā 56A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401.

Attīstot savu darbību, aicinām pievienoties mūsu komandai profesionālu un iniciatīvas bagātu kolēģi amatā

VIDES INŽENIERI

(Profesiju klasifikatora kods 2149 01)

Galvenie darba pienākumi un prasmes:

 • Pārzināt un uzraudzīt ūdensvadu, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
 • veikt ūdens monitoringu un kontroli;
 • izstrādā inovatīvas ūdens resursu aizsardzības metodes;
 • iegūt, analizēt informāciju un sagatavo priekšlikumus ūdens resursu kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālas un pilnvērtīgas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā;
 • dokumentu izstrādāšana ūdensapgādes un siltumapgādes jomā;
 • pārzināt visus ūdens ieguves, ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, pārsūknēšanas, attīrīšanas siltumapgādes tehnoloģiskos procesus;
 • plānot un izstrādāt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu attīstību.

Amata prasības:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • obligāta B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
 • stabilu, konkurētspējīgu atalgojumu;
 • iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un profesionālu, draudzīgu kolektīvu;
 • Darba samaksu no 1200.00 EUR (brutto).

 

CV ar norādi “Vides inženieris” lūdzam sūtīt līdz 2023.gada 30.septembrim uz e-pastu info@geserviss.lv vai iesniegt personīgi uzņēmuma birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē.

Lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītiem pretendentiem!

Ja pretendents nesaņem atbildi līdz 2023.gada 5.oktobrim, tas nozīmē, ka 1.atlases kārta nav izturēta.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (27.04.2016.) Vispārīgo datu aizsardzības regulu SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Gulbenes Energo Serviss”, reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa ielā 56A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401.

 

Attīstot savu darbību, aicinām pievienoties mūsu komandai profesionālu un iniciatīvas bagātu kolēģi amatā

ELEKTRIĶI

(Profesiju klasifikatora kods 7411 01)

Galvenie darba pienākumi un prasmes:

 • strādāt ar tehnisko dokumentāciju, lasīt elektriskās principiālās shēmas, lasīt elektromontāžas shēmas, lasīt pieslēguma shēmas;
 • veikt atslēdznieku pamatdarbus, kuri nepieciešami elektroiekārtu montāžai, darba vietas sagatavošanai un darba uzdevumu izpildei;
 • veikt elektroiekārtu montāžu, darba vietas sagatavošanai un darba uzdevumu izpildei, vadu un kabeļu guldīšanai, nepieciešamos palīgdarbus:
 • sagatavot ligzdas, caurumus un renes pēc dotās shēmas;
 • ierīkot tapas (dībeļus), stiprināt skavas;
 • aizdarināt vadu un zemējuma kopņu caurvada vietas sienās un pārsegumos;
 • rakt, nostiprināt un aizbērt tranšejas; aizmūrēt, aizģipsēt caurumus, nokrāsot konstrukciju elementus;
 • noteikt elektroiekārtu vienkāršus bojājumus un novērst tos, veikt nepieciešamos elektrisko un neelektrisko lielumu mērījumus, novērtēt tos;
 • izjaukt, remontēt un salikt dažāda veida elektriskās un/vai elektromehāniskās iekārtas un ierīces;
 • novērst bojājumus;
 • veikt diagnostiku, apkopes un remontu automātiskajām iekārtām;
 • piedalīties vai patstāvīgi veikt mazāk sarežģītu elektroiekārtu un/vai elektromehānisko iekārtu pārbaudi.

 

Amata prasības:

 • profesionālā izglītība attiecīgajā specialitātē;
 • darba pieredze līdzīgā amatā;
 • sertifikāts par elektroietaišu izbūvi un elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbūvi tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • B kategorijas vadītāja apliecība ;
 • labas saskarsmes prasmes, augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte;
 • spēja strādāt komandā un patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • valsts valodas zināšanas;
 • iemaņas darbā ar datoru (MS Office).

 

Mēs piedāvājam:

 • aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
 • stabilu, konkurētspējīgu atalgojumu;
 • iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un profesionālu, draudzīgu kolektīvu;
 • Darba samaksu no 1000.00 EUR (brutto).

 

CV ar norādi “Elektriķis” lūdzam sūtīt līdz 2023.gada 30.septembrim uz e-pastu info@geserviss.lv vai iesniegt personīgi uzņēmuma birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē.

Lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītiem pretendentiem!

Ja pretendents nesaņem atbildi līdz 2023.gada 5.oktobrim, tas nozīmē, ka 1.atlases kārta nav izturēta.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (27.04.2016.) Vispārīgo datu aizsardzības regulu SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Gulbenes Energo Serviss”, reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa ielā 56A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401.

 

SIA “Gulbenes Energo Serviss” piedāvā

Prakses vietas

SIA “Gulbenes Energo Serviss” ir uzticams partneris daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un pārvaldīšanā Gulbenē un tās novadā. Vienlaicīgi SIA “Gulbenes Energo Serviss” nodrošina siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Gulbenes novada teritorijā. Piemērojot mūsdienīgas pārvaldības un darbu izpildes metodes, pamatojoties uz personāla zināšanām un pieredzi, SIA “Gulbenes Energo Serviss” nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši ražošanas specifikācijai, t.i. siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumus, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, īsteno efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā fonda saglabāšanai, uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanā.

Ja Tu esi prakses vietas meklējumā, droši pievienojies mums!

Tavi ieguvumi:

 • Tu varēsi izmantot esošās zināšanas un apgūt jaunas;
 • Tu varēsi iepazīt savu nākotnes profesiju un strādāt kopā ar pieredzējušiem profesionāļiem;
 • Tev būs iespēja strādāt uzņēmumā kopā ar draudzīgu kolektīvu.

Piedāvājam prakses iespējas vidējo profesionālo un augstāko mācību iestāžu studentiem šādās profesijās:

 • Grāmatvedis;
 • Klientu apkalpošanas speciālists;
 • Lietvedis;
 • Personāla vadības speciālists;
 • Namu apsaimniekošanas speciālists;
 • Jurists;
 • Santehniķis;
 • Namdaris;
 • Elektriķis;
 • Remontstrādnieks.

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • labus prakses apstākļus un profesionālu, draudzīgu kolektīvu;
 • prakses ilgumu pēc vienošanās;
 • prakses grafiks pēc vienošanās (iespējama arī nepilna laika prakse).

Pieteikumu brīvā formā sūtīt uz e-pastu info@geserviss.lv vai iesniegt personīgi uzņēmuma birojā Blaumaņa iekā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (27.04.2016.) Vispārīgo datu aizsardzības regulu SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Scroll to Top