Valdes loceklis

Saskaņā ar SIA “Gulbenes Energo Serviss” (reģistrācijas Nr.54603000121) statūtiem valdes sastāvā ir viens loceklis, kuru ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

Valdes loceklis Rihards Korns

Profesionālās darbības apraksts:

Darba pieredze:

  • No 2020.gada decembra – šobrīd SIA “Gulbenes Energo Serviss” valdes loceklis
  • No 2020.gada februāra līdz 2021.gada martam  Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, nodaļas vadītājs
  • No 2017.gada janvāra līdz 2020.gada februārim SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis

Izglītība

  • No 2010.gada  līdz 2012.gadam Rīgas Tehniskā Universitāte, profesionālais maģistra grāds Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
  • No 2006.gada līdz 2010.gadam Rīgas Tehniskā Universitāte, profesionālais bakalaura grāds  Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un novērtēšana

Pilnvaru termiņš

Riharda Korna pilnvaru termiņš ieņemt SIA “Gulbenes Energo Serviss” valdes locekļa amatu ir apstiprināts līdz 2026.gada 25.martam.

Scroll to Top