Par uzņēmumu

Vēsture

Profesionāls uzņēmums ar ilggadīgu pieredzi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Arhīva materiālos par Gulbenes pilsētas pašvaldības struktūru no 1947. – 1949.gadam pie pilsētas izpildkomitejas tiek minēta Komunālā – dzīvokļu saimniecības nodaļa, kas tiek finansēta no pilsētas budžeta. Komunālā – dzīvokļu saimniecības nodaļa nodarbojās ar nacionalizēto namu apsaimniekošanu, kuri tika ieskaitīti izpildkomitejas dzīvokļu fondā. Sabiedrība ir reorganizēta atbilstoši Komerclikuma reģistram 2002.gada 11.oktobrī un reģistrēta vienotajā komercuzņēmumu reģistrā ar vienotu reģistrācijas numuru. Sabiedrība tiek deleģēta sniegt siltumapgādes pakalpojumu Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos no 2017.gada 11.augusta, kā arī, sākot ar 2017.gadu, pakāpeniski ir pārņēmusi apsaimniekošanā Gulbenes novada pagastu ūdenssaimniecības. Tika pieņemts lēmums par Sabiedrības reorganizāciju 2020.gada 7.septembrī. Reorganizācija tiek veikta kā pievienošana un Sabiedrībai tika pievienota Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA” (Uzņēmumu reģistra lēmums 2021.gada 25.janvārī).

Mūsdienas

SIA „Gulbenes Energo Serviss” kapitāla daļu turētājs pilnā apmērā ir Gulbenes novada pašvaldība. SIA “Gulbenes Energo Serviss” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir (Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore)

Sabiedrības apsaimniekošanā ir 142 daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas, . Gulbenes novada pašvaldība sabiedrību deleģējusi pārvaldīt un apsaimniekot 39 māju.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” 2016.gadā papildināja savu klientu portfeli ar Stradu pagasta Šķieneru un Stāķu, Beļavas pagasta un Jaungulbenes pagasta dzīvojamajām mājām, 2017.gadā pievienojās Rankas pagasta dzīvojamā māja, sniedzot administratīvos pakalpojums māju apsaimniekošanā un daļā no klientiem nodrošinām avārijas dienestu.

Izprotot iedzīvotāju vajadzības, SIA “Gulbenes Energo Serviss” sniedz namu apsaimniekošanas pakalpojumus, turklāt atstājot mājas finanšu izlietojuma galvenos jautājumus dzīvokļu īpašnieku pārvaldībā. Veicam ēku tehniskā stāvokļa novērtējumu, avārijas situāciju novēršanas darbus, veicam dažādu veidu būvdarbus, konsultējam un sniedzam ieteikumus mājas sakārtošanas jautājumos, bet gala lēmumu par lieliem, plānotiem remontdarbiem pieņem dzīvokļu īpašnieki mājas kopsapulcē vai aptaujas veidā, mājas padome vai pilnvarotā persona.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” 2017.gadā paplašināja uzņēmuma darbības sfēru, uzsāka Gulbenes novada iedzīvotājiem nodrošināt siltumapgādi un ūdensapgādi.
Mūsu pieeja katram klientam ir individuāla un elastīga. Uzņēmuma tehniskā bāze un apmācītais personāls ļauj nodrošināt mūsu klientiem vislabāko servisa līmeni.

No 2020.gada 12.marta Sabiedrība ir iekļauta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.U10155 un darbības teritoriju – Gulbenes novadā.

Sabiedrība ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) biedrs. LNPAA uz šodienu apvieno 40 lielos Latvijas daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus, veidojot vērā ņemamu apvienību mājokļu jautājumu risināšanā valsts līmenī.

2016.gadā sabiedrība reģistrēta LR Ekonomikas ministrijas dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā ar reģistrācijas Nr.643.

Vīzija

Sabiedrība nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu visā novada teritorijā, siltumapgādes pakalpojumu Stāķu un Šķieneru teritorijā, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, kā arī ir uzticams partneris daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un pārvaldīšanā Gulbenē un tās novadā. Piemērojot mūsdienīgas pārvaldības un darbu izpildes metodes, pamatojoties uz personāla zināšanām un pieredzi, Sabiedrība nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši ražošanas specifikācijai, t.i. siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumus, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, īsteno efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā fonda saglabāšanai, uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Misija

Nodrošināt kvalitatīvu siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu un veikt kvalitatīvu un nepārtrauktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” pamatvērtības:

 • Stabilitāte – sniedzam drošību par pakalpojumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, kā arī finanšu stabilitāti;
 • Kompetence – uzņēmumā ir motivēti un uz rezultātu orientēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un darba pieredzi;
 • Atbildība – esam motivēti piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošināt labu uzņēmuma reputāciju;
 • Attīstība – esam orientēti uz attīstību un inovatīvu risinājumu izmantošanu;
 • Pieejamība – esam pieejami un pretimnākoši klientu priekšlikumu uzklausīšanai un izskatīšanai;
 • Sadarbība un savstarpējā cieņa – esam laipni un atsaucīgi.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” darbības principi:

 • Mēs esam stabils un uzticams pašvaldības uzņēmums;
 • Mēs nodrošinām kvalitatīvus pakalpojumus;
 • Mēs rūpējamies par saviem klientiem un darbiniekiem;
 • Mēs savlaicīgi veicam norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem;
 • Mēs atbalstām inovāciju un profesionālus risinājumus;
 • Mēs veicinām darbinieku attīstību un motivāciju.

Struktūra

Scroll to Top