Par ūdens un kanalizācijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem februārī

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) norāda, ka vēljoprojām ir ārkārtējā situācija valstī saistībā ar Covid – 19 infekciju un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 40.punktu pakalpojuma lietotājs nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā un pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā paziņo rādījumus pakalpojumu sniedzējam, ja pakalpojuma līgumā nav noteikta cita kārtība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība lūdz:

  1. privātmāju lietotājus, kam ir uzstādīti komercuzskaites mēraparāti ar telemetrijas vai telemehānikas sistēmu datu automatizētai attālinātai nolasīšanai, nodot skaitītāju rādījumus:
    1. mājaslapās: https://webnams.gulbenesnami.lv/ vai https://www.bill.me/lv/;
    1. pa e-pastu – info@gulbenesnami.lv, norādot adresi un skaitītāja rādījumus. Ja rādījumi netiks nodoti, tad Sabiedrība piemēros vidējo ūdens un/vai kanalizācijas patēriņu 2021.gada februārī.
  2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotās personas nodot komercuzskaites skaitītājā radījumus pa e-pastu – info@gulbenesnami.lv, norādot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas adresi.

Scroll to Top