PAR SILTUMENERĢIJAS APGĀDES PAKALPOJUMU MAKSU 2022./2023. GADA APKURES SEZONAI!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka ar Gulbenes novada domes 2022.gada 11.augusta lēmumu Nr.GND/2022/747 “Par SIA ”Gulbenes Energo Serviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15; 3.p) no 2022.gada 1.oktobra ir noteikta šādas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa 2022./2023. gada apkures sezonai:

 

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemu administratīvajās teritorijās:

1.1.

Fiziskām personām

MWh

109.81

13.18*

122.99

1.2.

Juridiskām personām

MWh

109.81

23.06

132.87

 Piezīmes: * Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.

 

SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija

e-pasts: info@geserviss.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top