\"\"

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ir noslēgusi sadarbības līgumu par deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumiem. Sabiedrība aicina jebkuru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izmantot šo pakalpojumu, zvanot pa tālruni: 68627722. Sabiedrība norāda, ka pakalpojumu cenas ir atkarīgas no telpas platības, kurā nodrošina pakalpojuma saņemšanu.

Scroll to Top