SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka, pamatojoties uz  2017.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, Sabiedrība informē, ka sākot no 2021.gada 1.aprīļa ir sagatavotasdzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020.gadu zemāk esošajā tabulā norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši savā pārvaldībā un mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības bilancē.

Ar šiem pārskatiem varēs iepazīties pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas atcelšanas, jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni 68627722 (izvēloties taustiņu 3).

Ābeļu iela 5 Dzelzceļa iela 17 O.Kalpaka iela 64 Robežu iela 12
Ābeļu iela 13 Dzelzceļa iela 21 O.Kalpaka iela 88 Upes iela 3
Ābeļu iela 14 Emzes iela 2 Pamatu iela 11 Upes iela 5
Blaumaņa iela 29 Litenes iela 13 Pamatu iela 11A Viestura iela 9A
Brīvības iela 5 Litenes iela 19 Parka iela 31 Viestura iela 21
Brīvības iela 14 Litenes iela 29 Pils iela 6 Viestura iela 29
Brīvības iela 16 Līkā iela 22 Rīgas iela 48 Viestura iela 35
Brīvības iela 27 Līkā iela 52 Rīgas iela 50 Viestura iela 39
Dzelzceļa iela 3A Miera iela 1B Rīgas iela 59 Viestura iela 43
Dzelzceļa iela 5A Miera iela 10 Rīgas iela 68A  
Dzelzceļa iela 13 Miera iela 15 Rīgas iela 70  
Scroll to Top