SIA "Gulbenes Energo Serviss"

Siltumapgāde

SIA “Gulbenes Energo Serviss” no 2017.gada 11.augusta tiek deleģēts sniegt siltumapgādes pakalpojumu Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos. Tiek apkurināti ~20000 m2 un lietotājiem tiek piegādāta siltumenerģija ~4500 MWh. Siltumapgādei Šķieneros ir pieslēgtas septiņas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un septiņi komercobjekti, bet Stāķos centralizēto siltumapgādi izmanto astoņas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Stāķu Pirmsskolas izglītības iestāde, Pamatskola, Darbnīcas un Sporta halle.
Siltumapgādes nozarē tiek izmantota viena katlu māja – Šķieneru katlu māja “Jaunakas” ar uzstādīto jaudu 0.99 MW. Kā kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda.
Sabiedrības pakalpojumi siltumapgādes jomā ir:
• Siltumenerģijas ražošana;
• Siltumenerģijas pārvade pa siltumtīkliem no siltumenerģijas ražošanas vietas līdz lietotājiem;
• Siltumenerģijas realizācija.

Gulbenes novada, Stradu pagasta Šķieneru ciema karte ar centralizēta siltuma tīkla klientiem

Gulbenes novada, Stradu pagasta Stāķu ciema karte ar visiem centralizēta siltuma tīkla klientiem.

Kā darbojas centralizētā siltumapgāde

sprk@gov.lv

1. Centralizētajā siltumapgādē siltumenerģijas ceļš līdz radiatoram sākas ar siltumenerģijas saražošanu katlu mājā.

2. Saražotā siltumenerģija tiek pārvadīta līdz ēkām pa siltumtrasēm. Šo siltumenerģijas ceļa posmu līdz ēkai sauc par siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu.

3. Ēkā ir izbūvēts siltummezgls kur ir uzstādīts siltumskaitītājs, kas uzskaita pievadīto siltumenerģiju, kas tālāk tiek novadīta ēkas apkures sistēmā un karstā ūdens uzsildīšanai, ja izbūvētā sistēma to paredz

4. Siltumenerģija cirkulē radiatoru sistēmā un nodrošina ēkās apkuri.

5. Ar siltumenerģijas palīdzību tiek uzsildīts ēkai pievadītais aukstais ūdens, lai no krāna varētu tecēt karstais ūdens.

6. Karstais ūdens ēkas iekšējā sistēmā nepārtraukti atdziest, bet, lai nodrošinātu cilvēka komfortu un atverot krānu, ūdens tomēr būtu karsts, notiek nepārtraukta karstā ūdens cirkulācija sistēmā un šī ūdens sildīšana.

Scroll to Top