Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080)

\"\"

Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080) .
Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020.

Projekta mērķis: Samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumtīklus, kas savienotu esošās siltumapgādes sistēmas (centralizētās un lokālās) ar rekonstruējamo katlumāju un apvienotu siltumapgādes sistēmas.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

SIA “Gulbenes nami” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanas Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/080 īstenošanu, lai nodrošinātu Stāķu un Šķieneru centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem stabilu un drošu siltumapgādi ar mazākiem siltuma zudumiem. Projekta īstenošanai būs pozitīva ietekme uz vidi, jo samazināsies kaitīgo vielu daudzums atmosfērā.

Projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080) ietvaros Gulbenes novada Stradu pagastā ir paredzēts rekonstruēt 1.9 km siltumtīklu.

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra ”Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos” ID Nr. 8/GN/2018/IE. 2019.gada 18.februārī tika noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Halle B”, vienotais reģistrācijas Nr.40003296208 par būvprojekta izstrādi, būvniecības darbiem un autoruzraudzību siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos. Līgumcena par minētajiem darbiem uz šo brīdi sastāda 570 000 (pieci simti septiņdesmit tūkstoši ) euro. Noslēgusies ir arī cenu aptauja par projekta būvuzraudzību, kur plānotā līgumcena ir 37 000 (trīsdesmit septiņi tūkstoši) euro. Siltumapgādes sistēmu būvdarbu pabeigšana plānota desmit mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža ar SIA “Halle B”.

SIA “Gulbenes nami” intensīvi organizē individuālas dzīvojamo māju kopsapulces Šķieneru un Stāķu ciema iedzīvotājiem par siltumtrases pievada un siltummezgla/-u izbūvi dzīvojamās mājas apkurei. Kopsapulču mērķis ir rast kopīgu risinājumu siltumtrašu izvietojumam un dzīvojamās mājas iekšējo siltummezglu novietojumam. Līdz šim brīdim ir notikušas septiņas kopsapulces septiņām dzīvojamām mājām Šķieneru ciemā, kur tika pieņemts lēmums izbūvēt trases pēc projektējamās siltumtrases pievienojuma shēmas. Šobrīd tiek organizētas individuālās dzīvojamo māju kopsapulces Stāķu ciema iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tuvākās plānotās darbības pēc būvprojekta saskaņošanas ar būvvaldi ir paredzēts pārbūvēt dzīvojamo māju iekšējos siltummezglus un to pievienojumu vietas. Līdz ar iekšējo siltummezglu pārbūvi veikt ārējo siltumtrašu izbūvi.

Atsaucoties uz iedzīvotāju interesi par projekta īstenošanas gaitu tiks organizēta viena kopīga kopsapulce Stāķu un Šķieneru iedzīvotājiem Stāķu pamatskolā 2019. gada 10. jūnijā plkst.18.30.

Pielikumā ir attēlota uz šo brīdi kopējā plānotā Šķieneru un Stāķu ciema projektējamā siltumtrases shēma.

Trases_Plans_Skieneri_Staki

\"\"

\"\"

Scroll to Top