Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081)

\"\"

Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081).

Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020.

Projekta mērķis: Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā, samazināt elektronerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

SIA “Gulbenes nami” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/081 īstenošanu, lai veicinātu energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē un samazinātu siltumenerģijas zudumus ražošanas procesā.

Projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081) ietvaros Šķieneros ir paredzēts izbūvēt katlumāju, uzstādot 1.3-1.6 MW šķeldas katlu ar skrēperu padevi un 0,2-0,4 MW granulu katlu. 2019. gada 23.aprīlī noslēdzās iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā” ID Nr.11/GN/2018/IE. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, jo pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedza projekta plānotos finanšu līdzekļus.

SIA “Gulbenes nami” tuvākajos plānos projekta ietvaros ir aktualizēt tehniski ekonomisko pamatojumu radot efektīvāku risinājumu šķeldas katla izbūvei un Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai ierosināt līguma grozījumu veikšanu projektā, kā arī izsludināt jaunu iepirkumu.

\"\"

Scroll to Top