SIA "Gulbenes Energo Serviss"

Izsoles

NAV AKTUĀLAS!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-10, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 19,40 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2024.gada 23.aprīlī plkst.9.20 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2024.gada 22.aprīļa plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pielikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-5, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 19,50 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2024.gada 23.aprīlī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2024.gada 22.aprīļa plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pielikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam nedzīvojamām
telpām Rīgas iela 65, Gulbene, Gulbenes novads. Nedzīvojamās telpas  “-1.stāvā” ar kopējo platību – 192,40 m2. Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,00 EUR/m2 (viens euro un 00 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,10 EUR/m2 (nulle euro un 10 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2024.gada
29.februārī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. 

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību
izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2024.gada 28.februāra plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pielikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam biroja telpām Ozolu iela 2A, Gulbene, Gulbenes novads. Biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 40,70 m2. Nomas tiesību nosacītā cena ir 3,00 EUR/m2 (trīs euro un 00 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,25 EUR/m2 (nulle euro un 25 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2024.gada 20.februārī plkst.10.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2024.gada 19.februāra plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pielikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 19,20 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2024.gada 20.februārī plkst.9.20 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2024.gada 19.februāra plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pielikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-1, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 22,80 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2024.gada 20.februārī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2024.gada 19.februāra plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pielikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamā īpašuma biroja telpai Ozolu ielā 2A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Biroja telpa 2.stāvā ar platību – 13,10 m2. Nomas tiesību nosacītā cena ir 3,00 EUR/m2 (trīs euro un 00 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,25 EUR/m2 (nulle euro un 25 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2024.gada 23.janvārī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2024.gada 22.janvāra plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 19,20 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2024.gada 16.janvārī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2024.gada 15.janvāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajām nekustamā īpašuma biroja telpām Ozolu ielā 2A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 97,50 m2. Nomas tiesību nosacītā cena ir 3,00 EUR/m2 (trīs euro un 00 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,25 EUR/m2 (nulle euro un 25 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2023.gada 28.septembrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 27.septembra plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-1, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 22,80 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2023.gada 17.augustā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 16.augusta plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamo īpašumu komplektam: “Otrās Jaunakas”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0760 un kopējo platību  5253 m2, “Akas ”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0644 un kopējo platību 6846 m2, kas sastāv no sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034068 un kopējo platību 77 m2, sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034069 un kopējo platību 41,1 m2 , “Akas 2”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0758  un kopējo platību 3562 m2, kas sastāv no artēziskās akas ar kadastra apzīmējumu 50010020034018 un garumu 110 m, ūdenstorņa ar kadastra apzīmējumu 50010020034026 un ietilpību 30 m3, sūkņu mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034074 un kopējo platību 43,5 m2, rezervuāra ar kadastra apzīmējumu 50010020646001 un būvtilpumu 500 m3 , “Akas 3”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 509 002 0759 un kopējo platību 479 m2.  Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir   28 710,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti desmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 2 871,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi). Izsole notiks 2023.gada 28.jūnijā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 22.jūnijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Dokumentu komplekts

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 62,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2023.gada 13.jūlijā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 11.jūlijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-1, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 22,80 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2023.gada 20.jūnijā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 19.jūnija plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-1, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 22,80 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2023.gada 6.jūnijā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 5.jūnija plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamo īpašumu komplektam: “Otrās Jaunakas”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0760 un kopējo platību  5253 m2, “Akas ”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0644 un kopējo platību 6846 m2, kas sastāv no sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034068 un kopējo platību 77 m2, sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034069 un kopējo platību 41,1 m2 , “Akas 2”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0758  un kopējo platību 3562 m2, kas sastāv no artēziskās akas ar kadastra apzīmējumu 50010020034018 un garumu 110 m, ūdenstorņa ar kadastra apzīmējumu 50010020034026 un ietilpību 30 m3, sūkņu mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034074 un kopējo platību 43,5 m2, rezervuāra ar kadastra apzīmējumu 50010020646001 un būvtilpumu 500 m3 , “Akas 3”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 509 002 0759 un kopējo platību 479 m2.  Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir   31 900,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi), nodrošinājums ir 3 190,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmi euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi). Izsole notiks 2023.gada 16.maijā plkst.10.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 11.maijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Dokumentu komplekts

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-1, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 22,80 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2023.gada 16.maijā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 15.maijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-1, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 22,80 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2023.gada 25.aprīlī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 24.aprīļa plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-1, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 22,80 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2023.gada 13.aprīlī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 12.aprīļa plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamo īpašumu komplektam: “Otrās Jaunakas”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0760 un kopējo platību  5253 m2, “Akas ”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0644 un kopējo platību 6846 m2, kas sastāv no sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034068 un kopējo platību 77 m2, sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034069 un kopējo platību 41,1 m2 , “Akas 2”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 5090 002 0758  un kopējo platību 3562 m2, kas sastāv no artēziskās akas ar kadastra apzīmējumu 50010020034018 un garumu 110 m, ūdenstorņa ar kadastra apzīmējumu 50010020034026 un ietilpību 30 m3, sūkņu mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010020034074 un kopējo platību 43,5 m2, rezervuāra ar kadastra apzīmējumu 50010020646001 un būvtilpumu 500 m3 , “Akas 3”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 ar kadastra numuru 509 002 0759 un kopējo platību 479 m2.  Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir   31 900,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi), nodrošinājums ir 3 190,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmi euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi). Izsole notiks 2023.gada 11.aprīlī plkst.10.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 5.aprīlim plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Izsoles noteikumi

Dokumentu komplekts

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: kravas furgonam FORD TOURNEO CONNECT ar valsts reģistrācijas numuru KR2406. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1 950,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 195,00 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2023.gada 14.februārī plkst.14.30 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 10.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: kravas furgonam FIAT DOBLO ar valsts reģistrācijas numuru MR4880. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3 250,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 325,00 EUR (trīs simti divdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2023.gada 14.februārī plkst.14.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 10.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: kravas automašīnai VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas numuru FE8468. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 270,00 EUR (divi simti septiņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 27,00 EUR (divdesmit septiņi euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2023.gada 14.februārī plkst.9.30 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 10.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: traktoram T-16 M ar valsts reģistrācijas numuru T3553LF. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1 550,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 155,00 EUR (viens simts piecdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2023.gada 14.februārī plkst.9.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00 līdz 2023.gada 10.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: vieglajai pasažieru automašīnai DACIA DUSTER ar valsts reģistrācijas numuru KR9819. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3 350,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 335,00 EUR (trīs simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 14.decembrī plkst.9.30 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 12.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: kravas furgonam FORD TOURNEO CONNECT ar valsts reģistrācijas numuru KR2406. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1 950,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 195,00 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 14.decembrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 12.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: kravas furgonam FIAT DOBLO ar valsts reģistrācijas numuru MR4880. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3 250,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 325,00 EUR (trīs simti divdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 13.decembrī plkst.10.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: kravas automašīnai VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas numuru GM4659. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 29,00 EUR (divdesmit deviņi euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 13.decembrī plkst.9.30 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums 

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: kravas automašīnai VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas numuru FE8468. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 270,00 EUR (divi simti septiņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 27,00 EUR (divdesmit septiņi euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 13.decembrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: traktoram T-16 M ar valsts reģistrācijas numuru T3553LF. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1 550,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 155,00 EUR (viens simts piecdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 8.decembrī plkst.10.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 6.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: vieglajai pasažieru automašīnai TOYOTA RAV4 ar valsts reģistrācijas numuru HF3330. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4 550,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 455,00 EUR (četri simti piecdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 8.decembrī plkst.9.30 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 6.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: piekabei – pusuzkarināmajai cisternai ar valsts reģistrācijas numuru P7419LZ. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4 050,00 EUR (četri tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 405,00 EUR (četri simti pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 8.decembrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 6.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: riteņtraktoram T-25 A (valsts reģistrācijas numurs T3549LF) ar piekabi – pusuzkarināmo pašizgāzēju (valsts reģistrācijas numurs P1067LT). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3 900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 390,00 EUR (trīs simti deviņdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 6.decembrī plkst.14.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 2.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums Nr.1

Vērtējums Nr.2

Pieteikums

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajai kustamajai mantai: kravas autotornim ZIL 431410 ar valsts reģistrācijas numuru BV2654. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2 750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums ir 275,00 EUR (divi simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 6.decembrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 2.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā kustamā manta.

Dalības maksa un nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads nomas tiesību izsole

 

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 19,20 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2022.gada 29.novembrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 28.novembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads nomas tiesību izsole

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 19,20 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2022.gada 16.novembrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 15.novembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 27.oktobrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 26.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads nomas tiesību izsole

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtotu atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 19,20 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR/m2 (viens euro un 75 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi par vienu kvadrātmetru) bez PVN. Izsole notiks 2022.gada 18.oktobrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 17.oktobra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads nomas tiesību izsole

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko pirmo atklāto mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51A-8, Gulbene, Gulbenes novads garāžai ar platību – 19,20 m2.  Nomas tiesību nosacītā cena ir 1,75 EUR /m2(viens euro un 75 centi) bez PVN, dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi), drošības nauda ir 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 0,15 EUR/m2 (nulle euro un 15 centi). Izsole notiks 2022.gada 21.septembrī plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.geserviss.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar nomas tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 19.septembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 16.augustā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 15.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 27.jūlijā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 25.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 6.jūlijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 4.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 6.jūlijā plkst.9.30 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 4.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 40,80 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.30 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 62,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 13.jūnijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam:

Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 m2. Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 12 943,81 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 81 centi), nodrošinājums ir 1294,38 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro un 38 centi), izsoles solis noteikts 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 10.maijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.maijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Kravas pašizgāzēja Mercedes Benz 814 ar manipulatoru izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamai mantai:

Kravas pašizgāzējs Mercedes Benz 814 ar manipulatoru ar valsts reģistrācijas numuru HU7846. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2 140 EUR, nodrošinājums ir 214 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 9:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 27.jūlijā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 25.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 6.jūlijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 4.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 6.jūlijā plkst.9.30 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 4.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 40,80 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.30 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 62,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 13.jūnijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam:

Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 m2. Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 12 943,81 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 81 centi), nodrošinājums ir 1294,38 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro un 38 centi), izsoles solis noteikts 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 10.maijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.maijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Kravas pašizgāzēja Mercedes Benz 814 ar manipulatoru izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamai mantai:

Kravas pašizgāzējs Mercedes Benz 814 ar manipulatoru ar valsts reģistrācijas numuru HU7846. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2 140 EUR, nodrošinājums ir 214 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 9:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli GES piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 27.jūlijā plkst.9.00 GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var GES mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var GES, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 25.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē GES kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 6.jūlijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 4.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājama pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko atkārtoto atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 6.jūlijā plkst.9.30 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 4.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 40,80 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.30 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 62,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 13.jūnijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam:

Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 m2. Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 12 943,81 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 81 centi), nodrošinājums ir 1294,38 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro un 38 centi), izsoles solis noteikts 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 10.maijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.maijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Kravas pašizgāzēja Mercedes Benz 814 ar manipulatoru izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamai mantai:

Kravas pašizgāzējs Mercedes Benz 814 ar manipulatoru ar valsts reģistrācijas numuru HU7846. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2 140 EUR, nodrošinājums ir 214 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 9:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 40,80 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.30 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 62,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 13.jūnijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam:

Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 m2. Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 12 943,81 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 81 centi), nodrošinājums ir 1294,38 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro un 38 centi), izsoles solis noteikts 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 10.maijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.maijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Kravas pašizgāzēja Mercedes Benz 814 ar manipulatoru izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamai mantai:

Kravas pašizgāzējs Mercedes Benz 814 ar manipulatoru ar valsts reģistrācijas numuru HU7846. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2 140 EUR, nodrošinājums ir 214 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 9:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-3, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 43,10 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-2, Gulbene, Gulbenes novads, divu istabu dzīvoklim ar platību – 40,80 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.30 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 62,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 13.jūnijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam:

Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 m2. Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 12 943,81 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 81 centi), nodrošinājums ir 1294,38 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro un 38 centi), izsoles solis noteikts 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 10.maijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.maijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Kravas pašizgāzēja Mercedes Benz 814 ar manipulatoru izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamai mantai:

Kravas pašizgāzējs Mercedes Benz 814 ar manipulatoru ar valsts reģistrācijas numuru HU7846. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2 140 EUR, nodrošinājums ir 214 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 9:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-1, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 52,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 110,00 EUR (viens simts desmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.9.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads īres tiesību izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas iela 65-5, Gulbene, Gulbenes novads, trīs istabu dzīvoklim ar platību – 62,90 m2.  Īres tiesību nosacītā cena ir 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN, dalības maksa ir 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), drošības nauda Nr.1 ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), izsoles solis noteikts 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar īres tiesību izsoles noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos īres tiesību izsolē kopā ar īres tiesību izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 13.jūnijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms nekustamais īpašums.

Drošības nauda Nr.1 un dalības maksa iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam:

Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 m2. Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 12 943,81 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 81 centi), nodrošinājums ir 1294,38 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro un 38 centi), izsoles solis noteikts 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi). Izsole notiks 2022.gada 10.maijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2022.gada 9.maijam plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Pieteikums

 

Kravas pašizgāzēja Mercedes Benz 814 ar manipulatoru izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamai mantai:

Kravas pašizgāzējs Mercedes Benz 814 ar manipulatoru ar valsts reģistrācijas numuru HU7846. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2 140 EUR, nodrošinājums ir 214 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 9:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Automašīnas GAZ 53A izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Automašīna GAZ 53A ar valsts reģistrācijas numuru AV6481. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 950 EUR, nodrošinājums ir 95 EUR, izsoles solis noteikts 50 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 9:30 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Automašīnas VW Trasnporter izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Automašīna VW Trasnporter ar valsts reģistrācijas numuru FE8468. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir  465 EUR, nodrošinājums ir 46.50 EUR, izsoles solis noteikts 20 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 10:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Automašīnas VW PASSAT VARIANT izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Automašīna VW PASSAT VARIANT ar valsts reģistrācijas numuru GL9543. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 163 EUR, nodrošinājums ir 16.30 EUR, izsoles solis noteikts 20 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 10:30 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Automašīnas MERCEDES BENZ 709 izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Automašīna MERCEDES BENZ 709 ar valsts reģistrācijas numuru HU7123. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1044 EUR, nodrošinājums ir 104.40 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 11:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Automašīnas MAZ 5337 izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Automašīna MAZ 5337 ar valsts reģistrācijas numuru CU1033. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1159 EUR, nodrošinājums ir 115.90 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 11:30 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Traktora JUMZ 10240 izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Traktors JUMZ 10240 ar valsts reģistrācijas numuru T8031LT. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3 622 EUR, nodrošinājums ir 362.20 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 13:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Kāpurķēžu traktora DT-75 izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Kāpurķēžu traktors DT-75 ar valsts reģistrācijas numuru T7395LA. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 835 EUR, nodrošinājums ir 83.50 EUR, izsoles solis noteikts 50 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 13:30 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Hidrauliskā groza pacēlāja KM 12. izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Hidrauliskais groza pacēlājs KM 12. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3 039 EUR, nodrošinājums ir 303.90 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 14:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

 

Traktora piekabes PSE 12.5 , traktora MTZ-80L, traktora MTZ-80 izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Traktora piekabe PSE 12.5 ar valsts reģistrācijas numuru P458LN, Traktors MTZ-80L ar valsts reģistrācijas numuru T7213LP, Traktors MTZ-80 ar valsts reģistrācijas numuru T7326LA. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2 365 EUR, nodrošinājums ir 236.50 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 14:30 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Vērtējums

Vērtējums

 

Automašīnas VW Transporter izsole

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam kustamajam īpašumam:

Automašīna VW Transporter ar valsts reģistrācijas numuru GM4659. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 605 EUR, nodrošinājums ir 60.50 EUR, izsoles solis noteikts 50 EUR. Izsole notiks 2021.gada 04.novembrī plkst. 15:00 Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Sabiedrībā, Blaumaņa iela 56A, Gulbene katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 16:00 līdz 2021.gada 02.novembrim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Sabiedrības kontā LV51HABA0551004739392, AS Swedbank, reģistrācijas Nr.54603000121.

Noteikumi

Vērtējums

Scroll to Top