Informācija Beļavas, Lizuma, Lejasciema un Rankas pagastu iedzīvotājiem

UZAICINĀJUMS

Lejasciema, Rankas, Lizuma un Beļavas pagasta iedzīvotajiem

 

Uzaicinām ierasties uz  līguma pārslēgšanu “Par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu” no pagasta pārvaldes uz SIA “Gulbenes nami”

  • 2019.gada 14.jūnijā no plkst.11:00 – 14:00 Beļavas pagasta Pilskalna iedzīvotājus – Kr.Valdemāra sākumskolā;
  • 2019.gada 14.jūnijā no plkst.16:00-19:00 Beļavas pagasta Ozolkalna iedzīvotājus – Ozolkalna Kultūras un sporta centrā “Zīļuks”;
  • 2019.gada 17.jūnijā no plkst.11:00 – 15:00 Rankas pagasts Gaujasrēveļu un Rēveļu iedzīvotājus – Rēveļu pamatskolā;
  • 2019.gada 17.jūnijā no plkst.16:00 – 19:00 Rankas pagasta Rankas iedzīvotājus – Rankas kultūras nama mazajā zālē;
  • 2019.gada 18.jūnijā no plkst.11:00-19:00 Lizuma pagasta iedzīvotājus – Lizuma pagasta pārvaldē;
  • 2019.gada 19.jūnijā no plkst.12:00-15:00 Lejasciema pagasta Sinoles iedzīvotājus – Sinoles kultūras namā;
  • 2019.gada 19.jūnijā no plkst.16:00-19:00 Lejasciema pagasta iedzīvotājus – Lejasciema kultūras namā;
  • 2019.gada 20.jūnijā no plkst.12:00-14:00 Beļavas pagasta Letes iedzīvotājus – Dzīvojamajā mājā Bērzu iela 4-4, Letes;
  • 2019.gada 20.jūnijā no plkst.15:00-19:00 Beļavas pagasta Beļavas iedzīvotājus – Beļavas pagasta pārvaldē, Avotu iela 2, Beļava.

Informējam, ka ierodoties uz līguma pārslēgšanu līdzi jāņem personu un īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti vai  pārstāvību apliecinošs dokuments (pilnvara/ notariāli izdotas pilnvaras kopija/ Uzņēmumu reģistra izziņa/ īres līgums)

Ja nav iespējas līgumu noslēgt konkrētajā datumā, lūgums griezties SIA “Gulbenes nami” birojā, Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē, LV-4401.

SIA “Gulbenes nami”

 

Scroll to Top