“Energy Equilibrium”  (“Enerģijas līdzsvars”) 

Projekta pilnais nosaukums: Carbon driven energy equilibrium at the municipal scale

Projekta numurs: #C027

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes Energo Serviss”

Īstenošanas laiks: 01.01.2023.- 31.12.2025.

Projekta darbības uzdevums:

Šī projekta ietvaros tiks izstrādāta platforma – interaktīvs un ērti lietojams rīks, lai atbalstītu pašvaldības un enerģijas piegādātājus lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar efektīvu rīcības plānu izstrādi, lai attīstītu vietējo atjaunīgo energoresursu izmantošanu, koncentrējoties uz pietiekamas enerģijas uzglabāšanas infrastruktūras attīstību reģionā.

Pašvaldības kā projekta partnera galvenie uzdevumi projektā: apkopot informāciju par energosistēmu rādītājiem reģionā, nodrošināt energopatēriņu raksturojošos datus projekta ekspertiem, nodrošināt iespēju un līdzdarboties pilotprojekta ieviešanā, līdzdarboties projekta ietvaros izstrādāto aprēķina rīku un platformas pilnveidošanā, piedalīties reģionālas nozīmes darba grupas izveidē un tās darbības īstenošanā.

Projekta partneri:

* Projekta vadošais partneris – Rīgas tehniskā universitāte, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts/Riga Technical University, Institute of Energy Systems and Environment

* Gulbenes novada pašvaldība/Gulbene Municipality

* SIA “Gulbenes Energo Serviss”/Gulbene Energy Service,Ltd

* Tukuma novada pašvaldība/Tukums Municipality

* Lietuvas enerģētikas institūts/Lithuanian Energy Institute (LEI)

* Skandināvijas ilgtspējas biznesa centrs (Zviedrija)/ Sustainable Business Hub Scandinavia AB

* Tomelillas pašvaldība (Zviedrija)/Tomelilla municipality

* Thermopolis (Somija)/Thermopolis Ltd

* ZEBAU – Būvniecības, arhitektūras un vides enerģētikas centrs (Vācija)/ ZEBAU – Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment Ltd.

* Polijas zinātņu akadēmijas hidrodinamiskās tehnikas institūts/Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences

* Mikolajki Pomorski pašvaldība (Polija)/Mikołajki Pomorskie Commune

* Vejherovas pašvaldība (Polija)/Wejherowo Municipality

Finansējums

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 1 997 687.92 EUR,

no tām SIA “Gulbenes Energo Serviss” projekta daļas izmaksas – 56 160.00 EUR, t.sk.:

ERAF finansējums 80% – 44 928.00 EUR;

SIA “Gulbenes Energo Serviss” finansējums  20 % – 11 232.00 EUR.

Scroll to Top