Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2023.gadu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir sagatavojusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023.gadu.

Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši savā pārvaldībā un dzīvojamās mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības uzskaitē.

Ar pārskatu no 2024.gada 2.aprīļa var iepazīties GES birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē klientu pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst.12:00 līdz plkst. 17:00 un otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:15 pie GES Nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas nodaļas vadītāja Ulda Jaunzema vai iepriekš piesakoties par
tālruni: 25664483 vai 68627722, kā arī elektroniskajā vidē Būvniecības informācijas sistēmā tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv.

Ābeļu iela 13Dzelzceļa iela 21O.Kalpaka iela 64Rīgas iela 68A
Ābeļu iela 14Emzes iela 2O.Kalpaka iela 88Rīgas iela 70
Blaumaņa iela 29Litenes iela 13Pamatu iela 11Upes iela 3
Brīvības iela 5Litenes iela 29Pamatu iela 11AUpes iela 5
Brīvības iela 14Līkā iela 22Parka iela 31Viestura iela 21
Brīvības iela 16Līkā iela 52Pils iela 6Viestura iela 29
Dzelzceļa iela 3AMiera iela 1BRīgas iela 48Viestura iela 35
Dzelzceļa iela 13Miera iela 10Rīgas iela 50Viestura iela 39
Dzelzceļa iela 17Miera iela 15Rīgas iela 59Viestura iela 43
Scroll to Top