Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2022.gadu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir sagatavojusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2022.gadu.

Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši savā pārvaldībā un dzīvojamās mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības uzskaitē.

Ar pārskatu no 2023.gada 3.aprīļa var iepazīties GES birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē klientu pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst.12:00 līdz plkst. 17:00 un otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:15 pie GES Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nodaļas vadītāja Ulda Jaunzema vai iepriekš piesakoties par tālruni – 25664483 vai 68627722.

Ābeļu iela 13Dzelzceļa iela 21O.Kalpaka iela 88Upes iela 3
Ābeļu iela 14Emzes iela 2Pamatu iela 11Upes iela 5
Blaumaņa iela 29Litenes iela 13Pamatu iela 11AViestura iela 21
Brīvības iela 5Litenes iela 29Parka iela 31Viestura iela 29
Brīvības iela 14Līkā iela 22Pils iela 6Viestura iela 35
Brīvības iela 16Līkā iela 52Rīgas iela 48Viestura iela 39
Brīvības iela 27Miera iela 1BRīgas iela 50Viestura iela 43
Dzelzceļa iela 3AMiera iela 10Rīgas iela 59 
Dzelzceļa iela 13Miera iela 15Rīgas iela 68A 
Dzelzceļa iela 17O.Kalpaka iela 64Rīgas iela 70
Scroll to Top