Centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru un Stāķu ciemā

\"\"

SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu īstenošanu – centralizētās siltumapgādes  ražošanas avota un siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanu Šķieneru un Stāķu iedzīvotājiem.

Projekts ir sadalīts vairākos posmos, nomainot veco siltumtrašu sistēmas pret rūpnieciski izolētām IZOTERM caurulēm ar zemē ieguldīšanas metodi, tādā veidā padarot siltumapgādes sistēmu drošāku. Projekta ietvaros ir izbūvēta 2,8 km gara siltumtrase, savienojot abus ciemus no viena centralizētā siltumavota un uzstādīti jauni, moderni  siltummezgli ar uzskaites sistēmu. Projekta realizācijas rezultātā siltuma zudumi pārvadē tika samazināti no ~60% uz ~9%.

Papildus siltumtrašu būvniecībai aktīvi notiek būvlaukuma sagatavošanas darbi jaunā ūdenssildāmā šķeldas katla iekārtu uzstādīšanai. Šķeldas katla darbība būs pilnībā automatizēta, to apkalpos viens operators. Šobrīd ūdenssildāmā šķeldas katla atsevišķas komponentes ir saražotas, atvestas un novietotas būvlaukuma teritorijā. Pēc esošās katlumājas ēkas pārbūves katls tiks uzstādīts pilnā komplektācijā.

Tiek plānots, ka nepieciešamības gadījumā jaunās siltumapgādes sezonas uzsākšanai tiks izmantoti rezerves ūdenssildāmie katli.

Ārpus projekta aktivitātēm SIA “Gulbenes nami” ir organizējusi veco virszemes siltumtrašu demontāžu Šķieneru ciemā, gan uzlabojot ainavisko vidi, gan novēršot iespējamos drošības apdraudējumus iedzīvotājiem.

\"\"
Scroll to Top