Paziņojumi

Paziņojumi

Aicina norēķināties par siltumenerģijas pakalpojumu!

  SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka, pamatojoties Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 36.punktu, pakalpojuma saņēmējam ir pienākums veikt ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem.   GES aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības ne vēlāk kā līdz 2024.gada 31.maijam GES norēķinu kontā:     GES informē, ja […]

Paziņojumi

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2023.gadu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir sagatavojusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023.gadu. Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu

Paziņojumi

Aktuālā informācija par Bill.me!

Ar šodienu vairākiem, bet ne visiem Bill.me klientiem paliks pieejama jauna iespēja saņemt lielāko Latvijas piegādātāju rēķinus Bill.me vietnē. Klientiem tika izveidota unikāla Bill.me e-pasta adreses: vārds.uzvards@mans.bill.me, tā ļaus klientiem izmantot rēķinu pārsūtīšanu un saņemšanu par mobilo sakaru, TV un interneta, elektroenerģijas un gāzes piegādes pakalpojumiem. No Jums nekādas papildu darbības nav nepieciešamas! Kā vienmēr,

Paziņojumi

Skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, kas stāsies spēkā  no 2024.gada 1.marta!

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi SIA “Gulbenes Energo Serviss” sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu Gulbenes novadā. No 2024.gada 1.marta ūdensapgādes pakalpojuma tarifs būs 1,45 EUR/m3, kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,10 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa). Tarifa pieaugums par 0.26 EUR/m3 (bez PVN). Tarifa projekts tiek veidots no vairākām saimnieciskās darbības izmaksām. Tarifu

Jaunumi, Paziņojumi

Paziņojums par tarifa projektu!

SIA ”Gulbenes Energo Serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 2023.gada 5.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošaistarifs (bez PVN) Piedāvātais

Paziņojumi

Aicina norēķināties par siltumenerģijas pakalpojumu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka, pamatojoties Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 36.punktu, pakalpojuma saņēmējam ir pienākums veikt ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. GES aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.maijam GES norēķinu kontā:                 GES informē, ja parāda apmaksa

Scroll to Top