Jaunumi

Jaunumi

Reģistrēšanās WEB NAMS sistēmā

SIA “Gulbenes nami” informē, ka no 2018.gada februāra mēneša darbojas uzņēmuma mājaslapa, kurā ir atsevišķā sadaļa WEB NAMS, kurā katram klientam būs savs konts un klients varēs redzēt savus rēķinus, nodod ūdensskaitītāju rādījumus utt. Lai SIA “Gulbenes nami” varētu Jums nosūtīt autorizēšanai nepieciešamo linku, lūdzam, Jums uzrakstīt iesniegumu, kurā ir jānorāda: 1.Vārds, uzvārds; 2.Nekustamā īpašuma […]

Jaunumi

Apstiprināti tarifi Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā

Pamatojoties uz Gulbenes novada domes  2017.gada 28.decembra domes sēdes protokolu Nr.17  42§ „Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā „Par SIA „Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” ar 2018.gada 1.janvāri situmapgādes tarifa maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā ir 61.04 EUR/MWh.

Scroll to Top