Jaunumi

Paziņojums par tarifa projektu!

SIA ”Gulbenes Energo Serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 2023.gada 5.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošaistarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%) Ūdensapgādes pakalpojums Gulbenes novada teritorijā 1.37 1,45 +5.8% Kanalizācijas pakalpojums Gulbenes novada teritorijā 1.92 2.10 +9.4% Piedāvātais tarifs …

Paziņojums par tarifa projektu! Lasīt vairāk >>

Izstrādāts pārvaldīšanas maksas aprēķins 2024.gadam!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir izstrādājis pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2024.gadam dzīvojamajām mājām un no 2023.gada 16.oktobra var iepazīties GES birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, iepriekš piesakoties pa tālruni – 68627722 vai 25664483. Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši savā pārvaldībā un dzīvojamās mājas …

Izstrādāts pārvaldīšanas maksas aprēķins 2024.gadam! Lasīt vairāk >>

Par siltumenerģijas tarifu!

Sabiedrība informē, ka ar Gulbenes novada domes 2023.gada 28.septembra lēmumu Nr.GND/2023/947 “Par SIA “Gulbenes Energo Serviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15; 73.p) no 2023.gada 1.oktobra ir noteikta šāda siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa 2023./2024. gada apkures sezonai: Pakalpojuma lietotājs Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR) Fiziskās personas MWh 99.36 11.92* 111.28 Juridiskās personas MWh 99.36 20.87 120.23 Piezīmes: *Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar …

Par siltumenerģijas tarifu! Lasīt vairāk >>

Noteikta gaisa temperatūra dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka Ministru kabineta 2010.gada 27.septembra noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” 25. punktu nosaka, ka no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi. Ņemot vērā minēto, aicinām ievērot minētos noteikumus. SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: …

Noteikta gaisa temperatūra dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā! Lasīt vairāk >>

Izstrādāts pārvaldīšanas maksas aprēķins 2023.gadam!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir izstrādājis pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2023.gadam dzīvojamajām mājām un no 2022.gada 17.oktobra var iepazīties GES birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, iepriekš piesakoties pa tālruni – 25664483 vai 68627722. Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši savā pārvaldībā un dzīvojamās mājas …

Izstrādāts pārvaldīšanas maksas aprēķins 2023.gadam! Lasīt vairāk >>

Atbalsts par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, kakārtība, kādā tiek piešķirts atbalsts iedzīvotājiem (mājsaimniecībām) par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” XIII1 nodaļā un Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.panta otrajā un otrajā prim daļā. Adrese Apstiprinātais tarifs EUR bez PVN Kompensācija virs 150,00 EUR bez PVN Kompensācija virs 68,00 EUR bez PVN Piemērojamais tarifs no 01.10.2022.-30.04.2023. bez PVN Stāķu, Šķieneru ciemiem* 109,81 EUR/MWh – 20,91 EUR/MWh 88,90 EUR/MWh …

Atbalsts par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu! Lasīt vairāk >>

Paziņojums!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka sakarā ar remontdarbiem 2022.gada 6.septembrī no plkst.9.00 tiks atslēgta ūdens padeve Pamatu ielā, Gulbenē. Līdz ko remontdarbi tiks pabeigti, ūdens padeve tiks atjaunota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: info@gulbenesnami.lv Tālrunis: 68627722

\"\"

Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081). Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Grozīts līdz 30.12.2020. Projekta mērķis: Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā,  samazināt elektroenerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” un projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta …

\"\"

Lasīt vairāk >>

\"\"

Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080) Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Grozīts līdz 30.11.2020. Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumtīklus, kas savienotu esošās siltumapgādes sistēmas (centralizētās un lokālās) ar rekonstruējamo katlumāju un apvienotu siltumapgādes sistēmas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības …

\"\"

Lasīt vairāk >>

\"\"

SIA \”Gulbenes nami\” darba laiks Līgo svētkos. 13.jūnijs: 8:00 – 12:00 19.jūnijs: 8:00 – 12:00 22. – 24.jūnijs: BRĪVS Priecīgus svētkus!

Scroll to Top