Jaunumi

Jaunumi

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa maksu no 2024.gada 1.marta!

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2023.gada 5.oktobrī saņēma SIA “GulbenesEnergo Serviss”, reģistrācijas numurs: 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenesnovads, LV-4401, iesniegumu ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts). Regulators konstatēja un secināja: Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecībaspakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” […]

Jaunumi, Paziņojumi

Paziņojums par tarifa projektu!

SIA ”Gulbenes Energo Serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 2023.gada 5.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošaistarifs (bez PVN) Piedāvātais

Jaunumi

Izstrādāts pārvaldīšanas maksas aprēķins 2024.gadam!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir izstrādājis pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2024.gadam dzīvojamajām mājām un no 2023.gada 16.oktobra var iepazīties GES birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, iepriekš piesakoties pa tālruni – 68627722 vai 25664483. Šis aprēķins

Jaunumi

Par siltumenerģijas tarifu!

Sabiedrība informē, ka ar Gulbenes novada domes 2023.gada 28.septembra lēmumu Nr.GND/2023/947 “Par SIA “Gulbenes Energo Serviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15; 73.p) no 2023.gada 1.oktobra ir noteikta šāda siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa 2023./2024. gada apkures sezonai: Pakalpojuma lietotājs Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR)

Jaunumi

Noteikta gaisa temperatūra dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka Ministru kabineta 2010.gada 27.septembra noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” 25. punktu nosaka, ka no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās

Jaunumi

Izstrādāts pārvaldīšanas maksas aprēķins 2023.gadam!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir izstrādājis pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2023.gadam dzīvojamajām mājām un no 2022.gada 17.oktobra var iepazīties GES birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, iepriekš piesakoties pa tālruni – 25664483 vai 68627722. Šis aprēķins

Jaunumi

Atbalsts par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, kakārtība, kādā tiek piešķirts atbalsts iedzīvotājiem (mājsaimniecībām) par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” XIII1 nodaļā un Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.panta otrajā un otrajā prim daļā. Adrese Apstiprinātais tarifs EUR bez PVN Kompensācija virs 150,00

Jaunumi

Paziņojums!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka sakarā ar remontdarbiem 2022.gada 6.septembrī no plkst.9.00 tiks atslēgta ūdens padeve Pamatu ielā, Gulbenē. Līdz ko remontdarbi tiks pabeigti, ūdens padeve tiks atjaunota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: info@gulbenesnami.lv Tālrunis: 68627722

Jaunumi

\"\"

Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081). Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Grozīts līdz 30.12.2020. Projekta mērķis: Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā,  samazināt elektroenerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” un projekta

Jaunumi

\"\"

Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081). Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Grozīts līdz 30.12.2020. Projekta mērķis: Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā,  samazināt elektroenerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” un projekta

Scroll to Top