ALTUM, Paziņojumi

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 3”, Stāķos Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000812)!

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 23.novembris – 2023.gada 22.augusts Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar būvprojektu. Projekta īstenotājs: […]