Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 3”, Stāķos Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000812)!

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 23.novembris – 2023.gada 22.augusts Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar būvprojektu. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes Energo Serviss” Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS Projekta kopējās izmaksas: 379 841,91 euro,no kurām ES atbalsta/granta apmērs 189 920,95 euro t.sk. PVN. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”4.2.1.1. specifiskā …

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 3”, Stāķos Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000812)! Lasīt vairāk >>