Paziņojumi

Aicina norēķināties par siltumenerģijas pakalpojumu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka, pamatojoties Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 36.punktu, pakalpojuma saņēmējam ir pienākums veikt ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. GES aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.maijam GES norēķinu kontā:                 GES informē, ja parāda apmaksa

Citi projekti, Paziņojumi

Projekta “Enerģijas Līdzsvars” atklāšanas sanāksme Rīgas Tehniskajā universitātē!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka 2023.gada 1. un 2.februārī notika projekta “Enerģijas Līdzsvars” (“Energy Equilibrium” Nr. #C027)  atklāšanas sanāksme Rīgas Tehniskajā universitātē. Projekta pilnais nosaukums: Carbon driven energy equilibrium at the municipal scale. Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2023.- 31.12.2025. Projektā iesaistītas sešas Baltijas jūras reģiona valstis: Latvija, Lietuva, Vācija, Zviedrija, Somija un Polija. Projekta

Paziņojumi

Ēnu diena!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) 2023.gada 5.aprīlī Ēnu dienā uzņēma Gulbenes novada skolu jauniešus. GES darbinieki iepazīstināja ar dažādām profesijām. Skolēniem šajā dienā bija iespēja iepazīt profesijas, kuras, iespējams, izvēlēsies, kā savas profesijas nākotnē.

Paziņojumi

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2022.gadu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir sagatavojusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2022.gadu. Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu

Scroll to Top