Rēķinu piegādes maksas izmaiņas!

Sakarā ar Latvijas Pasta cenu izmaiņām SIA “Gulbenes Energo Serviss” pārskatīja piegādes pakalpojuma izmaksas. SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka ar 2023.gada 1.janvāri rēķina piegādes maksa ir noteikta 2.04 EUR (bez PVN). SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: info@geserviss.lv Tālrunis: 68627722

Ūdens padeves traucējums!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka sakarā ar rekonstrukcijas būvniecības projekta īstenošanu Skolas ielas kvartālā 2022.gada 6.decembrī no plkst.9.00 tiks atslēgta ūdens padeve Skolas ielā 5 k-1, 5 k-2, 5 k-3, 5 k-4, 5 k-5, 5 k-6, 5 k-7, 5 k-8, 5 k-9, 7, 15, 17, 19, 32, Lazdu ielā 6, 8, 12 un Blaumaņa ielā 19, 27, Gulbenē. Līdz ko remontdarbi tiks pabeigti, ūdens padeve tiks atjaunota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: info@geserviss.lv Tālrunis: …

Ūdens padeves traucējums! Lasīt vairāk >>

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 3”, Stāķos Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000812)!

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 23.novembris – 2023.gada 22.augusts Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar būvprojektu. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes Energo Serviss” Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS Projekta kopējās izmaksas: 379 841,91 euro,no kurām ES atbalsta/granta apmērs 189 920,95 euro t.sk. PVN. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”4.2.1.1. specifiskā …

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 3”, Stāķos Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000812)! Lasīt vairāk >>

Klientu pieņemšana Ābeļu ielā 2, Gulbene!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka no 2022.gada 1.decembra klientu pieņemšana ceturtdienās no plkst.11:00 līdz 12:00 notiks Gulbenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra pirmajā stāvā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, nevis kā iepriekš Ozolu ielā 2A, Gulbene. SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: info@geserviss.lv Tālrunis: 68627722

SIA “BIOENINVEST” informē!

SIA “BIOENINVEST” dara zināmu, ka saskaņā ar 2022.gada 10.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumu (pielikumā) Nr.246 (prot.Nr.49., 5.p.), ir apstiprināts noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 109.39 EUR/MWh (bez PVN). Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2022/223.6.Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs var tikt piemērots no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim. Siltumenerģijas tarifs var mainīties līdz ar energoresursu cenu izmaiņām tirgū. SIA “BIOENINVEST” administrācija64471610; 64471139e-pasts:info@bioeninvest.lv

Realizēts projekts!

SIA “Gulbenes Enegro Serviss” kopā ar Gulbenes novada pašvaldību sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta pasākuma specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 13.1.3. “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” ceturtā projekta iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācija ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās” realizējamā projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros” īstenošanu veica Rūpnieku un Dzērves ielu pārbūvi Šķieneros, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, kuras rezultātā tika veikti: ūdensapgādes tīklu izbūve (708 m garumā); sadzīves kanalizācijas …

Realizēts projekts! Lasīt vairāk >>

Paziņojums!

2022.gada 25.oktobrī klientu pieņemšana nenotiks! Klientu pieņemšana notiks 2022.gada 26.oktobrī no plkst.8:00 līdz 12:15. Jautājumu gadījumā zvanīt – 68627722 vai 27333162 Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Gulbenes Energo Serviss ” administrācija

Ūdens padeves pārtraukums!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka sakarā ar remontdarbiem 2022.gada 19.oktobrī no plkst.9.00 tiks atslēgta ūdens padeve Skolas ielā 5 k-1, 5 k-2, 5 k-3, 5 k-4, 5 k-5, 5 k-6, 5 k-7, 5 k-8, 5 k-9, Skolas ielā 15, 17, 19, Lazdu ielā 6, 8, 12 un Blaumaņa ielā 19, 27, Gulbenē. Līdz ko remontdarbi tiks pabeigti, ūdens padeve tiks atjaunota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: info@geserviss.lv Tālrunis: 68627722

Noteikta gaisa temperatūra dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka Ministru kabineta 2010.gada 27.septembra noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” 25. punktu nosaka, ka no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi. Ņemot vērā minēto, aicinām ievērot minētos noteikumus. SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: …

Noteikta gaisa temperatūra dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā! Lasīt vairāk >>

SIA “BIOENINVEST” informē!

SIA “BIOENINVEST” apkures sezonu uzsāka ar tarifu – 55,7054 EUR/MWh (bez PVN).2022.gada 12.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ir pieņēmusi lēmumu (pielikumā) Nr.199 (prot.43, 6.p.), ar kuru apstiprināts jaunais tarifs 97,93 EUR/MWh (bez PVN).Jaunais siltumenerģijas tarifs ir spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2022/200.9 – 2022.gada 15.oktobrī un ir spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim. Rēķinos par š.g. oktobri aprēķins tiks veikts:  no 1.oktobra līdz 14.oktobrim (ieskaitot), pēc tarifa 55,7054 EUR/MWh (bez PVN).; no 15.oktobra līdz 31.oktobrim (ieskaitot), pēc jaunā tarifa 97,93 …

SIA “BIOENINVEST” informē! Lasīt vairāk >>

Scroll to Top