SIA \”Pilsētvides serviss\” informē par aktuālajām izmaiņām maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā, kas stāsies spēkā no 2022.gada 1.janvāra.

Ņemot vērā to, ka no nākamā gada, līdzīgi kā pērn, valstī palielināsies dabas resursu nodoklis par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, izmaiņas skars arī izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šobrīd dabas resursu nodokļa likumā noteikts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā ir 65 eiro par tonnu, savukārt no 2022. gada – 80 eiro par tonnu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12. daļā noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi to izmaiņu gadījumā ar to spēkā stāšanās dienu. 

Izmaksas par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. janvāra Gulbenes novadā būs 20,89 EUR/m3 (bez PVN) jeb 25,28 EUR/m(ar PVN). 

Izmaiņas SIA “Pilsētvides serviss” maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido tikai un vienīgi DRN likmes pieauguma proporcija.

Norādītās izmaksas nākamā gada sākumā varētu vēl mainīties, jo pašreiz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) vēl lemj par izmaiņām tarifos par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes”.   Par SPRK apstiprinātajām izmaiņām un to ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas maksu informēsim atsevišķi.

Atgādinām, ka izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu iespējams samazināt, tos šķirojot.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas centru, tālrunis: 25749599, e-pasts: gulbene@pilsetvide.lv

Pateicamies Jums par līdzšinējo sadarbību un ceram uz veiksmīgu arī turpmāk!

Ar cieņu,

SIA “Pilsētvides serviss”

 

Scroll to Top