Skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, kas stāsies spēkā  no 2024.gada 1.marta!

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi SIA “Gulbenes Energo Serviss” sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu Gulbenes novadā. No 2024.gada 1.marta ūdensapgādes pakalpojuma tarifs būs 1,45 EUR/m3, kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,10 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tarifa pieaugums par 0.26 EUR/m3 (bez PVN). Tarifa projekts tiek veidots no vairākām saimnieciskās darbības izmaksām. Tarifu projektā dažu pozīciju kopējās izmaksas pret spēkā esošo tarifu ir samazinājušās, dažām ir pieaugušas. Lielāko samazinājumu tarifā veido izmaksu pozīcija nekustamo īpašuma nomas maksa, tas izskaidrojams ar to, ka 2023.gadā Gulbenes novada pašvaldība ieguldīja SIA “Gulbenes Energo Serviss” pamatkapitālā pirms tam nomā nodotus pamatlīdzekļus. Vislielāko tarifa pieaugumu pret šobrīd spēkā esošo tarifu veido elektroenerģijas izmaksas, kas sastāda +0.07 EUR (bez PVN) uz 1m3. To ietekmē ne tikai elektroenerģijas cena, bet arī patērētais daudzums. Materiālu izmaksu pieaugums, kas sastāda +0.03 EUR (bez PVN) uz 1m3. Pārējās saimnieciskās izmaksas, nodokļi, transporta, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas veido +0.09 EUR (bez PVN) uz 1m3. Vides stāvokļa izmaksas +0.01 EUR (bez PVN) uz 1m3. Personāla izmaksu pieaugums sastāda +0.06 EUR (bez PVN) uz 1m3. Personāla pieaugums nenodrošina konkurētspējīgu atalgojumu. Darba samaksas vidēja stundas likme ir zemāka starp citiem regulējamiem pakalpojuma sniedzējiem (skatīt tabulu “SIA “Gulbenes Energo Serviss” tarifu projektā iekļautās darba samaksas salīdzinājums EUR/h”).

Ņemot vērā, ka pēdējo gados Gulbenes novadā samazinās iedzīvotāju skaists arī samazinās realizētais ūdens apjomus, tādēļ tiek prognozēts mazāk realizētais ūdens apjoms, nekā spēkā esošajā tarifā par 1%. Tas arī ir viens no būtiskiem faktoriem, kas ietekmēja tarifa sadārdzinājumu uz viena kubikmetra izmaksām.

Jaunais ūdensapgādes pakalpojuma tarifs Gulbenes novadā ir 13. lielākais tarifs valstī un kanalizācijas – 16. lielākais tarifs valstī. Piebildīsim, ka pirmais sagatavotais vienotais tarifs Gulbenes novadā attiecībā pret citiem ūdensapgādes pakalpojuma tarifiem valstī bija 5. augstākais, bet kanalizācijas –  3. augstākais valstī.

Dati un informācija izmantota no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2024.gada 15.janvāra Ziņojuma par SIA “Gulbenes Energo Serviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2024.gada 25.janvāra padomes lēmuma Nr. Nr. 4 (prot. Nr.3, 3.p.) “Par SIA “Gulbenes Energo Serviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

Scroll to Top