Apstiprina jaunu atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai!

2022. gada 14. jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanas fonda atbalsta programmu, kuras ievaros būs pieejams atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu. Jaunā atbalsta programma pašlaik tiek skaņota ar Eiropas Komisiju.

Atbalsta programmas ietvaros iedzīvotājiem būs pieejams atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Atbalsts tiks sniegts kombinēta finanšu instrumenta veidā, ko veidos aizdevums vai garantija, kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai, un atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

Projekta rezultātā sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu, projektiem tiks piešķirta kapitāla atlaide līdz 49% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu apjoma. Par šo kapitāla atlaides apjomu attiecīgi tiks samazināta aizdevuma pamatsumma.

Atbalstu varēs izmantot izmaksām, kas saistītas ar daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu un pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu:

  • būvdarbu veikšanai ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās, tai skaitā logu un durvju nomaiņai, būvdarbiem pagrabtelpās un bēniņos;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, tai skaitā nodrošinot individuālu siltuma uzskaiti. Inženiersistēmu atjaunošana ietver siltumapgādes sistēmas un ventilācijas atjaunošanu;
  • mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam;
  • projekta autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, projekta vadības izmaksu segšanai.

Atbalsta programmu, tāpat kā iepriekšējo atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, ieviesīs Finanšu institūcija Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”. Programmas kopējais finansējuma apjoms ir 57 282 000 eiro, kas ir Atveseļošanas fonda finansējums.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus un pilnvarotās personas izmantot atbalsta programmu, un piedāvā pilnu projekta realizācijas un vadības ciklu. Interesentus lūdzam sazināties ar SIA “Gulbenes Energo Serviss”.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija

e-pasts: info@geserviss.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top