\"\"

Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080)

Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 30.11.2020.

Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumtīklus, kas savienotu esošās siltumapgādes sistēmas (centralizētās un lokālās) ar rekonstruējamo katlumāju un apvienotu siltumapgādes sistēmas.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”.

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 02.martā parakstīja līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanas Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/080 īstenošanu, lai nodrošinātu  Stāķu un Šķieneru centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem stabilu un drošu siltumapgādi ar mazākiem siltuma zudumiem. Projekta realizācija ir noslēgusies.  Projekta īstenošanai ir pozitīva ietekme uz vidi, jo ir samazinājies kaitīgo vielu  daudzums atmosfērā.

Projekta iznākuma rādītāji:

  • Rekonstruētie siltumtīkli 2 789m;
  • Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos 585 MWh/gadā;
  • Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 15 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta kopējās izmaksas:  908 684,69 euro no kurām Kohēzijas fonda finansējums sastāda 363 473,88 euro.

Projekta izdevumu sadalījums :

  • Aprīkojuma un iekārtu izmaksas 139 493,81 euro;
  • Būvdarbu izmaksas 704 590,88 euro;
  • Projektēšanas izmaksas 19 250,00 euro;
  • Autoruzraudzības izmaksas 4 950,00 euro;
  • Būvuzraudzības izmaksas 40 400,00 euro.

Projektā iesaistītie darbu un pakalpojumu veicēji: SIA “Halle B”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003296208 un SIA “Dromos”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003783547.

\"\"
Scroll to Top