\"\"

SIA „Gulbenes nami” mūsu centralizētās siltuma sistēmas lietotājiem ir uzstādījusi \”Metlink\” ierīces, kas saslēgta ar siltuma skaitītāju un patstāvīgi nolasa mērījumus ar noteiktu laika intervālu nolasa mērījumus. Šāda nolasīšanas ierīce dod iespēju redzēt visus rādījumus – enerģiju, plūsmas T1, plūsmas T2, caurplūdi, patēriņu, temperatūras starību (delta), kā arī citus datus no siltuma skaitītāja izmantojot interneta pārlūkošanas programmas.

Šie dati nav publiski pieejami, bet iekārtas uzturētājs ir radis iespēju izveidot klienta profilu ar kuru var droši piekļūt pie siltuma skaitītāju datiem – apskatīšanās un nolasīšanas režīmā.

Izmantojot jebkuru interneta pārlūku, lietotājs saņem:

Informāciju par pieslēgto skaitītāju grafiskā veidā;

Informāciju par pieslēgto skaitītāju tabulārā veidā;

Pieslēgtā skaitītāja datu eksportu excel vai pdf formātā.

Pēc Jūsu pieprasījuma Jums tiks izveidots klienta profils vietnē https://app.metbox.com . Lai izveidotu Jūsu individuālo klienta profilu tiks ievadīts Jūsu (Vārds, Uzvārds, E-pasts, Telefons). Pēc tam Jums tiks nosūtīta parole ar kuru varēsiet ienākt Jūsu izveidotajā sistēmā. Neskaidrības gadījumā lūdzu rakstiet info@gulbenesnami.lv

Scroll to Top