Jaunumi

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa maksu no 2024.gada 1.marta!

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2023.gada 5.oktobrī saņēma SIA “GulbenesEnergo Serviss”, reģistrācijas numurs: 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenesnovads, LV-4401, iesniegumu ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts). Regulators konstatēja un secināja: Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecībaspakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” […]