2023. gada oktobris

Jaunumi, Paziņojumi

Paziņojums par tarifa projektu!

SIA ”Gulbenes Energo Serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 2023.gada 5.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošaistarifs (bez PVN) Piedāvātais […]

Jaunumi

Izstrādāts pārvaldīšanas maksas aprēķins 2024.gadam!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir izstrādājis pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2024.gadam dzīvojamajām mājām un no 2023.gada 16.oktobra var iepazīties GES birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, iepriekš piesakoties pa tālruni – 68627722 vai 25664483. Šis aprēķins

Jaunumi

Par siltumenerģijas tarifu!

Sabiedrība informē, ka ar Gulbenes novada domes 2023.gada 28.septembra lēmumu Nr.GND/2023/947 “Par SIA “Gulbenes Energo Serviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15; 73.p) no 2023.gada 1.oktobra ir noteikta šāda siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa 2023./2024. gada apkures sezonai: Pakalpojuma lietotājs Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR)

Scroll to Top