Projekta “Enerģijas Līdzsvars” atklāšanas sanāksme Rīgas Tehniskajā universitātē!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka 2023.gada 1. un 2.februārī notika projekta “Enerģijas Līdzsvars” (“Energy Equilibrium” Nr. #C027)  atklāšanas sanāksme Rīgas Tehniskajā universitātē. Projekta pilnais nosaukums: Carbon driven energy equilibrium at the municipal scale. Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2023.- 31.12.2025.

Projektā iesaistītas sešas Baltijas jūras reģiona valstis: Latvija, Lietuva, Vācija, Zviedrija, Somija un Polija.

Projekta darbības vērstas uz platformas izstrādi – interaktīvu un ērti lietojamu rīku, lai atbalstītu pašvaldības un enerģijas piegādātājus lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar efektīvu rīcības plānu izstrādi, lai attīstītu vietējo atjaunīgo energoresursu izmantošanu reģionā, koncentrējoties uz pietiekamas enerģijas uzglabāšanas infrastruktūras attīstību reģionā.

Projekta partneri:

 • Projekta vadošais partneris – Rīgas tehniskā universitāte, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts/Riga Technical University, Institute of Energy Systems and Environment
 • Gulbenes novada pašvaldība/Gulbene Municipality
 • Gulbenes Energo Serviss/Gulbene Energy Service,Ltd
 • Tukuma novada pašvaldība/Tukums Municipality
 • Lietuvas enerģētikas institūts/Lithuanian Energy Institute (LEI)
 • Skandināvijas ilgtspējas biznesa centrs (Zviedrija)/ Sustainable Business Hub Scandinavia AB
 • Tomelillas pašvaldība (Zviedrija)/Tomelilla municipality
 • Thermopolis (Somija)/Thermopolis Ltd
 • ZEBAU – Būvniecības, arhitektūras un vides enerģētikas centrs (Vācija)/ ZEBAU – Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment Ltd.
 • Polijas zinātņu akadēmijas hidrodinamiskās tehnikas institūts/Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences
 • Mikolajki Pomorski pašvaldība (Polija)/Mikołajki Pomorskie Commune
 • Vejherovas pašvaldība (Polija)/Wejherowo Municipality

Finansējums:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 56 160.00 EUR,

ERAF finansējums 80% – 44 928.00 EUR;

SIA “Gulbenes Energo Serviss” finansējums 20% – 11 232.00 EUR;

Projekta oficiālā informācija  https://interreg-baltic.eu/

Scroll to Top