2022. gada novembris

ALTUM, Paziņojumi

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 3”, Stāķos Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000812)!

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 23.novembris – 2023.gada 22.augusts Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar būvprojektu. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes Energo Serviss” Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS Projekta kopējās izmaksas: 379 841,91 euro,no kurām ES atbalsta/granta apmērs 189 920,95 euro t.sk. PVN. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta […]

Paziņojumi

Klientu pieņemšana Ābeļu ielā 2, Gulbene!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka no 2022.gada 1.decembra klientu pieņemšana ceturtdienās no plkst.11:00 līdz 12:00 notiks Gulbenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra pirmajā stāvā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, nevis kā iepriekš Ozolu ielā 2A, Gulbene. SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: info@geserviss.lv Tālrunis: 68627722

Paziņojumi

SIA “BIOENINVEST” informē!

SIA “BIOENINVEST” dara zināmu, ka saskaņā ar 2022.gada 10.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumu (pielikumā) Nr.246 (prot.Nr.49., 5.p.), ir apstiprināts noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 109.39 EUR/MWh (bez PVN). Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2022/223.6.Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs var tikt piemērots no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim. Siltumenerģijas tarifs var mainīties līdz ar energoresursu cenu izmaiņām tirgū. SIA “BIOENINVEST” administrācija64471610; 64471139e-pasts:info@bioeninvest.lv

Scroll to Top