SIA “BIOENINVEST” informē!

SIA “BIOENINVEST” apkures sezonu uzsāka ar tarifu – 55,7054 EUR/MWh (bez PVN).
2022.gada 12.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ir pieņēmusi lēmumu (pielikumā) Nr.199 (prot.43, 6.p.), ar kuru apstiprināts jaunais tarifs 97,93 EUR/MWh (bez PVN).
Jaunais siltumenerģijas tarifs ir spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2022/200.92022.gada 15.oktobrī un ir spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Rēķinos par š.g. oktobri aprēķins tiks veikts: 

  • no 1.oktobra līdz 14.oktobrim (ieskaitot), pēc tarifa 55,7054 EUR/MWh (bez PVN).;
  • no 15.oktobra līdz 31.oktobrim (ieskaitot), pēc jaunā tarifa 97,93 EUR/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifs var mainīties līdz ar energoresursu cenu izmaiņām tirgū.

SIA “BIOENINVEST” administrācija
64471610; 64471139
e-pasts:info@bioeninvest.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top