Atbalsts par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, kakārtība, kādā tiek piešķirts atbalsts iedzīvotājiem (mājsaimniecībām) par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” XIII1 nodaļā un Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.panta otrajā un otrajā prim daļā.

AdreseApstiprinātais tarifs EUR bez PVNKompensācija virs 150,00 EUR bez PVNKompensācija virs 68,00 EUR bez PVNPiemērojamais tarifs no 01.10.2022.-30.04.2023. bez PVN
Stāķu, Šķieneru ciemiem*109,81 EUR/MWh20,91 EUR/MWh88,90 EUR/MWh

* Centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājuma kompensācijas aprēķins, ja tarifu apstiprina pašvaldība. (Gulbenes novada domes 2022.gada 11.augusta lēmums Nr.GND/2022/747 “Par SIA “Gulbenes Energo Serviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasts Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15;3.p)

50 % no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023.gada apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 EUR/MWh, un noteikto tarifa cenu 68,00 EUR/MWh. Par siltumenerģijas tarifu, kas pārsniedz  150,00 EUR/MWh, nosaka papildus maksas samazinājumu 90% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu  un 150,00 EUR/MWh.

            Aprēķins Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemu tarifs 2022/2023.gada apkures sezonai 109,81 EUR/MWh:

109.81-68.00= 41.81

41.81/2=20.91 kompensācijas apmērs

Kopā kompensācijas apmērs 20.91 EUR/MWh

Tarifs iedzīvotājiem ar kompensāciju 88.90 EUR/MWh

SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija

e-pasts: info@geserviss.lv Tālrunis: 68627722

Scroll to Top